Pestanas principais

Departamento de Medio Ambiente

  • Aula da Naturaleza
   • Teléfono: 660 00 46 65
   • Horario de atención ao público de 9:00 a 14:00
   • Responsable técnico: Patricia Reboreda Cigarrán
  • Brigada de Garda Medioambiental
   • Telefono: 881 074 705
   • Horario de atención ao público de 9:00 a 14:00
   • Responsable técnico: María Victoria Arufe Vázquez.
Outros Datos: 
 • Estructura do servizo:
  • Garda ambiental:
   • Responsable da garda ambiental
   • Peóns de garda ambiental
  • Aula da natureza:
   • Responsable da Aula da Natureza.
  • Brigada de Garda Medioambiental composta por:
   • Un técnico responsable da Brigada
   • Dous peóns medioambientais

 

Brigada de Garda Medioambiental

 • Funcións da responsable da Brigada de Garda Medioambiental
  • Dirixir e planificar  as labores levadas a cabo pola Brigada de Garda Medioambiental
  • Coordinar a recollida de animais abandonados en zona pública  dentro do término municipal de Ames
  • Tramitar as licenzas de Animais Potencialmente Perigosos así como as  inscricións no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos de acordo a lexislación sectorial vixente.
  • Participar no deseño das campañas e do plan de actuación de medidas preventivas contra os incendios forestais
  • Xestionar e coordinar as tarefas relacionadas ca recollida de limpeza viaria, residuos domésticos (RAEE, voluminosos..)
  • Tramitar e xustificar subvencións destinadas a financiar actuacións medioambientais municipais
  • Xestionar e coordinar  as labores de desratización, desinsectación e desinfección  de  vías públicas, parques, xardíns, redes de sumidoiros,locais e dependencias de titularidade municipal.
  • Xestionar e Coordinar as labores de Prevención e Control da Lexionela nas instalacións deportivas municipais.
  • Atender a veciñanza en relación a distintas temáticas relacionadas ca lexislación sectorial forestal , de residuos, de animais etc. Informar acerca dos distintos temas ambientais para a iniciación dos seus correspondentes expedientes.
 • Funcións dos peóns  Brigada de Garda Medioambiental:
  • Recoller os distintos puntos de vertido incontrolado  das zonas públicas contribuíndo a recuperación de zonas degradadas
  • Mantemento, xestión dos rutas de sendeirismo do concello, incluíndo a realización de desbroces de maleza, vixilancia, sinalización, reposición de infraestruturas deterioradas ou destruídas, e conservación de elementos patrimoniais e arquitectónicos.
  • Participación e colaboración en campañas de sensibilización ambiental.

Responsable da Aula da Natureza

 • Funcions:

1º bloque

  • MEDIO NATURAL
   • VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
    • Planificar e coordinar plans de control de especies exóticas invasoras.
    • Planificar e coordinar plans de conservación, mellora  recuperación e restauración de zonas degradadas.
    • Espazo Rede Natura 2000.
    • Busca, apertura, adecuación e dotación de elementos interpretativos en rutas ambientais do concello.
   • VIDA DE ECOSISTEMAS FLUVIAIS
    • Revisión dos tramos de rios e regos urbanos de competencia municipal.
    • Coordinación do Proxecto ríos no Concello de Ames.
    • Establecemento e dirección das diferentes fases do Plan de recuperación das beiras do rio Sar.
   • LOITA FRONTE A LUMES FORESTAIS
    • Coordinación dos traballos realizados ao abeiro do Plan Municipal de Plantación de frondosas caducifolias.
    • Participación no deseño e implementación dos plans municipal de defensa fronte a incendios forestais.
   • COMPOSTAXE
    • Coordinación do Programa de compostaxe comunitario do concello de Ames.
   • COORDINACIÓN DE BRIGADAS TEMPORAIS:
    • Coordinación da Brigadas Aprol forestal – fluvial.
    • Coordinación da Brigadas Aprol: actualización  PMPDIF.
    • Coordinación da Brigada de Espazos Naturais.
    • Coordinación da Brigadas de protección e defensa fronte lumes forestais baixo o amparo do convenio Xunta - Concellos.

2º bloque

  • EDUCACIÓN AMBIENTAL
   • DINAMIZACIÓN DUN PROGRAMA  DE EDUCACIÓN AMBIENTAL E ACHEGAMENTO AO MEDIO
    • Dirección, xestión e coordinación  do plan anual de educación ambiental e achegamento ao medio
   • .COLABORACIÓN COS CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPAIS NA DIFUSIÓN DOS OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE DA ONU
    • Elaboración de proposta, coordinación e desenvolvemento cos centro escolares e ANPAS municipais de obradoiro, actividades  e saídas ambientais que sirvan como complemento ao currículo escolar relacionadas co medio natural e con prácticas medioambientais saudables. Ademais, a Aula recolle propostas de traballo dos centros e planifícanse proxectos en conxunto.
   • PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTAIS SUSTENTABLES.
    • Fomento de prácticas medioambientais sustentables mediante o deseño e impartición de obradoiro e actividades en torno a campañas de aforro de enerxía no fogar.
    • Deseño e dinamización da campaña de uso racional da auga.
    • Deseño e dinamización da campaña de compostaxe familiar.
    • Deseño e dinamización da campaña Fogares verdes.
    • Deseño e dinamización da campaña oficinas sostible
  • DESEÑO, ESTABLECEMENTO E SEGUIMENTO DAS HORTAS SOSTIBLE E SOLIDARIAS DO CONCELLO DE AMES.
  • TITORIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE CICLOS FORMATIVOS RELACIONADOS CA EDUCACIÓN AMBIENTAL E ACHEGAMENTO AO MEDIO NATURAL E FORESTAL.

3º bloque

  • ATENCIÓN Á VECIÑANZA
   • Facilitar información medioambiental e forestal.
   • Colaboración na realización de trámites administrativos relacionados co medio rural e o medio ambiente.
   • Identificación veciñal de terreos particulares que pertencen as faixas secundarias de protección fronte a lumes forestais.
  • TRABALLOS TÉCNICOS DE XESTIÓN:
   • Tramitación de solicitude de subvencións.
   • Redacción de pregos técnicos de contratación.
   • Participación en comisións, mesas e asesoramento en tribunais.
   • Elaboración de ordenanzas.
   • Redacción de subvencións.

Novas do departamento

A Xunta de Goberno Local aprobou o expediente de licitación do servizo de redacción de proxecto e dirección facultativa da actuación de mellora da eficiencia enerxética no alumeado do rural. Dita actuación ten un orzamento de execución de 1.470.288,94 euros. O 80% do orzamento total será sufragado con fondos europeos concedidos polo IDAE, mentres que o 20% restante, 294.057,80 euros, serán sufragado con fondos propios municipais. Deste xeito, vanse substituír 4.540 puntos das parroquias amesás. Estes puntos para substituír englóbanse en 120 centros de mando, que tamén serán reformados, representando o 69% do total de centros presentes no termo municipal.

O alcalde de Ames, José Miñones, estivo na visita do Ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación en funcións, Luís Planas, ás instalacións de CLUN. O rexedor municipal aproveitou a ocasión para entregarlle ao Ministro un dossier do Plan municipal de prevención de incendios forestais, mediante a plantación de frondosas caducifolias na rede de faixas secundarias de xestión de biomasa. Ademais, vaise enviar copia do dossier á Delegación do Goberno para que dito plan sexa estudado por se serve de modelo a nivel nacional.

O alcalde de Ames, José Miñones, e mailo concelleiro do Medio Rural, Manuel Lens, acompañados das técnicas do departamento de Medio Ambiente, visitaron os ámbitos dos Batáns e de Ventosa, onde se actuou no período 2018- 2019 a través do plan municipal de prevención de incendios forestais. Na terceira fase de dito plan actuouse en 34 fincas de 30 propietarios/as. Plantáronse 514 árbores (238 castiñeiros, 58 carballos, 9 freixos, 23 abeleiras, 41 cerdeiras, 27 pradairos, 97 bidueiros, 12 ameneiros e 9 noceiras) nunha superficie de 34.442 metros cadrados. Está previsto que a vindeira semana se presente a cuarta fase deste plan.

O Concello de Ames, a través da Aula da Natureza, organiza varias actividades micolóxicas para os meses de outubro e novembro. Ademais de dúas saídas ao campo, o 12 de outubro e o 23 de novembro, este ano engádense á lista de actividades dispoñibles dous cursos para un maior coñecemento dos cogomelos e unha exposición de acceso libre na Praza do Concello.

A Concellaría de Transición Ecolóxica e do Medio Rural, a través da Aula da Natureza, organiza un curso de horta sostible, que se desenvolverá durante seis sábados dos meses de marzo, abril, maio e xuño, no viveiro municipal situado en Barouta. Este proxecto enmárcase dentro do programa de actividades que se van desenvolver no viveiro municipal. Ademais, o Concello vén de solicitar unha axuda para acondicionar estas instalacións co obxectivo de integrar diferentes actividades nun mesmo espazo para unha mellor comprensión da sostibilidade.

A tempada ornitolóxica, programada pola Aula da Natureza do Concello de Ames, inaugurase o próximo sábado, 22 de febreiro, cunha saída ao complexo intermareal Umia – O Grove. Haberá servizo de autobús con saída ás 10.15 horas dende a praza do Concello e ás 10.30 horas dende a Casa da Cultura do Milladoiro.  Para participar na actividade, que está dirixida a todos os públicos, é necesaria a inscrición previa enviando un correo electrónico a auladanatureza@concellodeames.gal. Haberá que levar algo de comer xa que a chegada de regreso está prevista para as 17.00 horas ao Milladoiro e 17.15 horas a Bertamiráns. Ofértanse 50 prazas.

Preto de vinte veciños e veciñas de Ames participaron este pasado domingo, 29 de setembro, na xornada de limpeza simultánea de ríos e regatos en toda Galicia, baixo o nome “Móllate polos ríos”. Coordinada pola Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA), a actividade consistiu, en Ames, na limpeza das dúas beiras e a canle do Rego dos Pasos. O concelleiro de Transición Ecolóxica e Medio Rural, Manuel Lens, a concelleira de Promoción Económica, Ana Belén Paz, a concelleira de Benestar Social, Luísa Feijóo, e a responsable da Aula da Natureza, Patricia Reboreda, participaron desta xornada de limpeza de ríos e regatos.

A Aula da Natureza de Ames pon fin á súa programación de primavera este sábado, 25 de maio, coa última sesión do bloque Vida baixo a auga, que nesta ocasión xirará en torno ao mergullo con botellas. A actividade, organizada en colaboración coa OMIX, estará destinada a mozos e mozas de 13 a 18 anos. Durante a xornada, os/as participantes recibirán unha charla explicativa sobre o mergullo e o material necesario para realizalo, coñecementos que porán en práctica nunha inmersión que terá lugar na praia de Cabío. A actividade será supervisada polos instrutores do Club Palmira Scuba, e contará con servizo de autobús dende Bertamiráns e Milladoiro. Para ocupar algunha das prazas que quedan libres será necesario inscribirse na actividade antes das 14.00h do venres enviando a ficha de inscrición cuberta ao enderezo auladanatureza@concellodeames.gal.

O Concello de Ames dá un novo paso na súa aposta polo impulso da biodiversidade e a mellora dos espazos naturais, adheríndose á Rede de Gobernos Locais +Biodiversidad. A protección do Medio Ambiente é unha das liñas estratéxicas do goberno municipal, que a través da nova Concellería de Transición Ecolóxica pretende poñer en valor as riquezas naturais e ecolóxicas do concello, á vez que seguir avanzando nas políticas ambientais postas en marcha entre as que destacan accións como o Plan de prevención de incendios, a recollida selectiva e reciclaxe do lixo, os contedores de aceite, o Punto limpo ou as campañas de reciclaxe e recollida de aveños e voluminosos que se están levando a cabo no Concello.

O Concello de Ames pon en marcha un ano máis o plan municipal de protección ante emerxencias por incendios forestais con motivo do inicio da tempada estival. A través deste plan, que se activa durante o verán, artéllanse e organízanse os medios persoais e materias dos que dispón o Concello de Ames para paliar as consecuencias no caso de que un incendio forestal se converta nun perigo para as persoas e os bens municipais. Varios membros dos distintos grupos de intervención ante incendios forestais reuníronse este mércores, ás 13.00h, para poñer en común o plan de actuación deste ano, así como os medios e as persoas coas que se conta.

Eventos del departamento

O obradoiro levarase a cabo na carpa da Praza de Chavián en Bertamiráns de 11.30 a 13.30 horas, mentres que no Milladoiro se desenvolverá das 17.30 ás 19.00 horas na carpa da Praza de Manuel Murguía no Milladoiro.

A actividade está destinada a nenos de entre 5 a 12 anos. As prazas son limitadas polos que se necesita inscrición enviando un enderezo a auladanatureza@concellodeames.gal, a cal estará dispoñible ata o 18 de decembro.

Para participar nesta actividade é necesario inscribirse antes das 14.00 horas do xoves 7 de novembro a través dun correo electrónico ao enderezo sanidade@concellodeames.gal ou do teléfono 649 450 264. É gratuíta, e conta con servizo de autobuses dende Milladoiro e Bertamiráns.

Obradoiro de ciencia que se desenvolverá na carpa da Praza de Manuel Murguía do Milladoiro, en dúas quendas. A primeira, das 16.30 ás 18.00 horas destinada a nenas e nenos de 6 a 8 anos e a segunda, das 18.30 ás 20.00 horas destinada a nenas e nenos de 9 a 12 anos. Para inscribirse, é necesario enviar un correo electrónico a auladanatureza@concellodeames.gal.

Obradoiro de ciecia que se desenvolverá na carpa da Praza de Chavián en dúas quendas. A primeira, destinada a nenas e nenos de 6 a 8 anos, das 16.30 ás 18.00 horas. Mentres que a segunda está destinada a nenas e nenos de 9 a 12 anos e será de 18.30 ás 20.00 horas.

Curso que forma parte das xornadas micolóxicas organizadas pola Aula da Natureza para este outono. Terá lugar na Aula da Natureza (Quintáns, parroquia de Ameixenda), con horario partido de 11.00 a 14.00 horas pola mañá e de 16.00 a 19.00 horas pola tarde. O número de prazas é de 30 previa inscrición enviando un correo a auladanatureza@concellodeames.gal.

Curso que forma parte das xornadas micolóxicas organizadas pola Aula da Natureza para este outono. Terá lugar na Aula da Natureza (Quintáns, parroquia de Ameixenda), con horario partido de 11.00 a 14.00 horas pola mañá e de 16.00 a 19.00 horas pola tarde. O número de prazas é de 30 previa inscrición enviando un correo a auladanatureza@concellodeames.gal.

Esta actividade destinada a nenos e nenas de entre 6 a 12 anos desenvolverase na carpa da Praza de Chavián, en Bertamiráns. É necesaria a inscrición enviando un correo a auladanatureza@concellodeames.gal. O prazo está aberto ata o 18 de decembro.

Obradoiro destinado a todos os públicos, que se desenvolverá na carpa da Praza de Chavián en Bertamiráns.

As prazas son limitadas polo que se require inscrición enviando un correo a auladanatureza@concellodeames.gal.

A actividade terá lugar na carpa da Praza de Manuel Murguía no Milladoiro. Está dirixida a todos os públicos pero as prazas límitanse a 30, polo que é necesario inscribirse. Para facelo , envía  un correo electrónico a auladanatureza@concellodeames.gal. O prazo está dispoñible ata o 18 de decembro.

O obradoiro, destinado a un público adulto, desenvolverase na carpa da Praza de Chavián en Bertamiráns. As prazas son limitadas polo que é necesario inscribirse enviando un correo a auladanatureza@concellodeames.gal. O prazo está dispoñible ata o 18 de decembro.