Pestanas principais

Departamento de Medio Ambiente

 

  • Aula da Naturaleza
   • Teléfono: 660 00 46 65
   • Horario de atención ao público de 9:00 a 14:00
   • Responsable técnico: Patricia Reboreda Cigarrán
  • Brigada de Garda Medioambiental
   • Telefono: 881 074 705
   • Horario de atención ao público de 9:00 a 14:00
   • Responsable técnico: María Victoria Arufe Vázquez.
Outros Datos: 
 • Estructura do servizo:
  • Garda ambiental:
   • Responsable da garda ambiental
   • Peóns de garda ambiental
  • Aula da natureza:
   • Responsable da Aula da Natureza.
  • Brigada de Garda Medioambiental composta por:
   • Un técnico responsable da Brigada
   • Dous peóns medioambientais

 

Brigada de Garda Medioambiental

 • Funcións da responsable da Brigada de Garda Medioambiental
  • Dirixir e planificar  as labores levadas a cabo pola Brigada de Garda Medioambiental
  • Coordinar a recollida de animais abandonados en zona pública  dentro do término municipal de Ames
  • Tramitar as licenzas de Animais Potencialmente Perigosos así como as  inscricións no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos de acordo a lexislación sectorial vixente.
  • Participar no deseño das campañas e do plan de actuación de medidas preventivas contra os incendios forestais
  • Xestionar e coordinar as tarefas relacionadas ca recollida de limpeza viaria, residuos domésticos (RAEE, voluminosos..)
  • Tramitar e xustificar subvencións destinadas a financiar actuacións medioambientais municipais
  • Xestionar e coordinar  as labores de desratización, desinsectación e desinfección  de  vías públicas, parques, xardíns, redes de sumidoiros,locais e dependencias de titularidade municipal.
  • Xestionar e Coordinar as labores de Prevención e Control da Lexionela nas instalacións deportivas municipais.
  • Atender a veciñanza en relación a distintas temáticas relacionadas ca lexislación sectorial forestal , de residuos, de animais etc. Informar acerca dos distintos temas ambientais para a iniciación dos seus correspondentes expedientes.
 • Funcións dos peóns  Brigada de Garda Medioambiental:
  • Recoller os distintos puntos de vertido incontrolado  das zonas públicas contribuíndo a recuperación de zonas degradadas
  • Mantemento, xestión dos rutas de sendeirismo do concello, incluíndo a realización de desbroces de maleza, vixilancia, sinalización, reposición de infraestruturas deterioradas ou destruídas, e conservación de elementos patrimoniais e arquitectónicos.
  • Participación e colaboración en campañas de sensibilización ambiental.

Responsable da Aula da Natureza

 • Funcions:

1º bloque

  • MEDIO NATURAL
   • VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
    • Planificar e coordinar plans de control de especies exóticas invasoras.
    • Planificar e coordinar plans de conservación, mellora  recuperación e restauración de zonas degradadas.
    • Espazo Rede Natura 2000.
    • Busca, apertura, adecuación e dotación de elementos interpretativos en rutas ambientais do concello.
   • VIDA DE ECOSISTEMAS FLUVIAIS
    • Revisión dos tramos de rios e regos urbanos de competencia municipal.
    • Coordinación do Proxecto ríos no Concello de Ames.
    • Establecemento e dirección das diferentes fases do Plan de recuperación das beiras do rio Sar.
   • LOITA FRONTE A LUMES FORESTAIS
    • Coordinación dos traballos realizados ao abeiro do Plan Municipal de Plantación de frondosas caducifolias.
    • Participación no deseño e implementación dos plans municipal de defensa fronte a incendios forestais.
   • COMPOSTAXE
    • Coordinación do Programa de compostaxe comunitario do concello de Ames.
   • COORDINACIÓN DE BRIGADAS TEMPORAIS:
    • Coordinación da Brigadas Aprol forestal – fluvial.
    • Coordinación da Brigadas Aprol: actualización  PMPDIF.
    • Coordinación da Brigada de Espazos Naturais.
    • Coordinación da Brigadas de protección e defensa fronte lumes forestais baixo o amparo do convenio Xunta - Concellos.

2º bloque

  • EDUCACIÓN AMBIENTAL
   • DINAMIZACIÓN DUN PROGRAMA  DE EDUCACIÓN AMBIENTAL E ACHEGAMENTO AO MEDIO
    • Dirección, xestión e coordinación  do plan anual de educación ambiental e achegamento ao medio
   • .COLABORACIÓN COS CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPAIS NA DIFUSIÓN DOS OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE DA ONU
    • Elaboración de proposta, coordinación e desenvolvemento cos centro escolares e ANPAS municipais de obradoiro, actividades  e saídas ambientais que sirvan como complemento ao currículo escolar relacionadas co medio natural e con prácticas medioambientais saudables. Ademais, a Aula recolle propostas de traballo dos centros e planifícanse proxectos en conxunto.
   • PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTAIS SUSTENTABLES.
    • Fomento de prácticas medioambientais sustentables mediante o deseño e impartición de obradoiro e actividades en torno a campañas de aforro de enerxía no fogar.
    • Deseño e dinamización da campaña de uso racional da auga.
    • Deseño e dinamización da campaña de compostaxe familiar.
    • Deseño e dinamización da campaña Fogares verdes.
    • Deseño e dinamización da campaña oficinas sostible
  • DESEÑO, ESTABLECEMENTO E SEGUIMENTO DAS HORTAS SOSTIBLE E SOLIDARIAS DO CONCELLO DE AMES.
  • TITORIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE CICLOS FORMATIVOS RELACIONADOS CA EDUCACIÓN AMBIENTAL E ACHEGAMENTO AO MEDIO NATURAL E FORESTAL.

3º bloque

  • ATENCIÓN Á VECIÑANZA
   • Facilitar información medioambiental e forestal.
   • Colaboración na realización de trámites administrativos relacionados co medio rural e o medio ambiente.
   • Identificación veciñal de terreos particulares que pertencen as faixas secundarias de protección fronte a lumes forestais.
  • TRABALLOS TÉCNICOS DE XESTIÓN:
   • Tramitación de solicitude de subvencións.
   • Redacción de pregos técnicos de contratación.
   • Participación en comisións, mesas e asesoramento en tribunais.
   • Elaboración de ordenanzas.
   • Redacción de subvencións.

Novas do departamento

O alcalde de Ames, José Miñones, estivo na visita do Ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación en funcións, Luís Planas, ás instalacións de CLUN. O rexedor municipal aproveitou a ocasión para entregarlle ao Ministro un dossier do Plan municipal de prevención de incendios forestais, mediante a plantación de frondosas caducifolias na rede de faixas secundarias de xestión de biomasa. Ademais, vaise enviar copia do dossier á Delegación do Goberno para que dito plan sexa estudado por se serve de modelo a nivel nacional.

A Aula da Natureza de Ames pon fin á súa programación de primavera este sábado, 25 de maio, coa última sesión do bloque Vida baixo a auga, que nesta ocasión xirará en torno ao mergullo con botellas. A actividade, organizada en colaboración coa OMIX, estará destinada a mozos e mozas de 13 a 18 anos. Durante a xornada, os/as participantes recibirán unha charla explicativa sobre o mergullo e o material necesario para realizalo, coñecementos que porán en práctica nunha inmersión que terá lugar na praia de Cabío. A actividade será supervisada polos instrutores do Club Palmira Scuba, e contará con servizo de autobús dende Bertamiráns e Milladoiro. Para ocupar algunha das prazas que quedan libres será necesario inscribirse na actividade antes das 14.00h do venres enviando a ficha de inscrición cuberta ao enderezo auladanatureza@concellodeames.gal.

O Concello de Ames pon en marcha un ano máis o plan municipal de protección ante emerxencias por incendios forestais con motivo do inicio da tempada estival. A través deste plan, que se activa durante o verán, artéllanse e organízanse os medios persoais e materias dos que dispón o Concello de Ames para paliar as consecuencias no caso de que un incendio forestal se converta nun perigo para as persoas e os bens municipais. Varios membros dos distintos grupos de intervención ante incendios forestais reuníronse este mércores, ás 13.00h, para poñer en común o plan de actuación deste ano, así como os medios e as persoas coas que se conta.

O alumnado de 1º, 3º e 4º da ESO do IES de Ames presentou esta mañá os froitos do seu proxecto de interpretación botánica dos parques e xardíns de Bertamiráns, no que colaboraron coa Aula da Natureza e a OMIX. Durante a presentación, as técnicas municipais da Aula da Natureza e da OMIX de Ames e os profesores e alumnos que participaron no proxecto explicaron o traballo realizado ao longo do curso 2018/19 ao abeiro desta iniciativa. O traballo culmina na creación dunha guía de campo das especies arbóreas de Bertamiráns, a colocación de 55 placas identificadoras en parques e xardíns da localidade, e a instalación dun mural de 62 metros lineais no paseo fluvial de Bertamiráns.

O Concello de Ames organiza para todos os veráns un programa de campamentos municipais. Este ano estas actividades comezaron o pasado 25 de xuño e realizáronse ata o día 2 de setembro. En total, dito programa incluíu a realización de 9 campamentos diferentes ao do longo do verán. Sete destes campamentos foron organizados pola Aula da Natureza e dous pola OMIX. Coa súa organización, búscase ofrecer unha oferta formativa de desenvolvemento persoal concibida para, de xeito progresivo, dotar ás crianzas e ás mozas e mozos das ferramentas precisas para lograr a autonomía e a independencia, ao tempo que se promove a cooperación e o respecto, ademais dun estilo de vida saudable ligado ao medio natural, ao deporte e á cultura. Nestes nove campamentos participaron uns 431 rapazas e rapaces.

Esta mañá o alcalde de Ames, José Miñones, e mailo concelleiro de Transición Ecolóxica e Medio Rural, Manuel Lens, reuníronse co conselleiro do Medio Rural, José González, para abordar a cuestión da prevención de lumes forestais no municipio amesán. En concreto, na reunión, na que tamén estivo presente o director de Defensa do Monte, Tomás Fernández-Couto, coordináronse as labores que está a desenvolver o concello, a través do plan municipal de prevención de incendios forestais, con aquelas previstas a través do convenio de protección das aldeas. O conselleiro e o alcalde valoraron a posibilidade de crear unha aldea modelo no municipio, o que permitirá optimizar a xestión da biomasa preto das vivendas.

A sensibilización ante os problemas globais que está a causar o modelo de desenvolvemento económico actual provoca a que moitos veciños e veciñas modificasen os seus hábitos e condutas, colaborando así no desenvolvemento sostible. Son moitos os veciños e veciñas de Ames, de todas as idades e lugares, que fan a separación do lixo nos seus fogares, que empregan o transporte público, reciclan ou elixen produtos locais nas súas compras. A todos eles o Concello de Ames dálles os parabéns, e para os que aínda non se sumaron a estas prácticas, faise unha invitación para que o fagan canto antes.

Unha trintena de rapaces e rapazas participan no campamento urbano  de Ames, que se desenvolve nas instalacións da Aula da Natureza ata este sábado, 20 de xullo. Esta iniciativa, organizada polo equipo da Aula da Natureza, conta coa colaboración da OMIX de Ames a través do programa de voluntariado xuvenil. Ao longo de dúas semanas, un total de trinta e dous nenos e nenas participaron en numerosos xogos e actividades enfocadas a fomentar o traballo en equipo, a cooperación e a solidariedade como grupo. Este campamento despídese esta noite cunha acampada no xardín da Aula, na que os/as participantes realizarán un xogo nocturno e coñecerán de preto as estrelas.

Cada ano o terceiro sábado de agosto celébrase o día dos animais sen fogar, trátase dun día destacado para recordar o gran número de mascotas que non teñen fogar á espera de ser adoptados. O Concello de Ames traballa co Refuxio de animais de Cambados para que preste o servizo de recollida de animais abandonados/perdidos. A esterilización e a tenza responsable son claves para erradicar o incremento dos animais sen fogar, polo que é importante que como posuidores das nosas mascotas procedamos a esterilizalas para evitar a superpoboación incontrolada, e tamén as teñamos identificadas mediante a implantación de microchip.

O Concello de Ames presentou unha solicitude de subvención ao IDAE (Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía) para a execución e desenvolvemento dun proxecto singular de aforro e mellora da eficiencia enerxética da iluminación do rural. Deste xeito, preténdese substituír 4.540 puntos, o que representa o 64% do total de luminarias. Estes puntos para substituír englóbanse en 120 centros de mando, que tamén serían reformados, representando o 69% do total de centros presentes no termo municipal. O orzamento previsto para a execución do proxecto é de 1.470.288,94 euros. Para elo solicitase unha axuda ao IDAE do 80% do orzamento total que ascende a 1.176.231,15 euros. O 20% restante, 294.057,80 euros, será sufragado con fondos propios municipais.