Pestanas principais

Urbanismo, obras públicas e medioambiente

PXOM

Convenios urbanísticos e actuacións en execución

  • (Contidos en elaboración)

Solo municipal. Usos e destinos

  • (Contidos en elaboración)

Plans e estudos de impacto ambiental

Lictacións de obras públicas

Modificacións, plans parciais, plans de reforma interior

Indicadores

  • Investimento en infraestruturas por habitante (contidos en elaboración)
  • Proporción de ingresos do Urbanismo sobre os ingresos totais (indicaranse na web os conceptos incluídos como Ingresos urbanísticos: Licenzas urbanísticas, IBI, ICIO, aproveitamento urbanístico, alleamento de terreos, etc.). (contidos en elaboración)

Proveedores