Pestanas principais

Mellora da eficiencia enerxética na iluminación do rural

Unión Europea. Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. "Unha maneira de facer Europa"

Mellora da eficiencia enerxética na iluminación do rural do concello de Ames
O Concello de Ames ten concedida por parte do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE) unha subvención de 1.176.231,15 euros, para a execución e desenvolvemento dun proxecto singular de aforro e mellora da eficiencia enerxética da iluminación do rural. Este préstamo do IDAE conta con financiamento europeo a través do Fondo Europeo de Desarrollo Rexional (FEDER). A subvención concedida enmárcase dentro da convocatoria de axudas, regulada polo Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, publicado no BOE número 144, do 17 de xuño de 2017, e que se enmarca dentro do Programa Operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020.

Deste xeito, vaise a renovar a iluminación pública exterior das vías públicas das parroquias, actuando en 4.540 dos 7.133 puntos de luz existentes no municipio, substituíndo as actuais luminarias por luminarias LED máis eficientes e actualizando 120 dos 173 cadros de mando existentes para adaptalos á normativa vixente. Con esta actuación diminuirase a potencia de 573 kW a 274 kW e conseguirase un aforro enerxético estimado do 53,43%. As luminarias incluídas no proxecto singular e que serán substituídas por outras máis eficientes atópanse maioritariamente en vías rurais.

O orzamento previsto para a execución do proxecto é de 1.470.288,94 euros e a subvención concedida polo IDAE é do 80% do total. O cofinanciamento que achegará o IDAE procede dos fondos FEDER da Unión Europea cos que se dotou o eixo 4 do Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020, destinado integramente ao cofinanciamento de proxectos que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono. Polo tanto, a través dos fondos europeos, o Concello obtén unha contía de 1.176.231,15 euros. O 20% restante, 294.057,80 euros, será sufragado con fondos propios municipais.

O 26 de xuño de 2020 a Xunta de Goberno Local aprobou a adxudicación, á entidade Taller De Ingeniería MYL, SLP, do servizo de redacción de proxecto e dirección facultativa da actuación de mellora da eficiencia enerxética no alumeado do rural. A oferta económica da redacción do proxecto ascende a 19.965 euros, mentres que a oferta da dirección de obra ascende a 13.794 euros.

O 30 de decembro de 2020 aprobouse en Xunta de Goberno Local o expediente de contratación das obras de instalación e montaxe dos elementos descritos no proxecto de mellora de eficiencia enerxética do alumeado do rural do concello de Ames, actuación IDAE, convocando a súa licitación. Posteriormente, o 5 de xullo de 2021 asinouse o contrato coa empresa adxudicataria, Serveo, para executar a obra de substitución do alumeado do rural por luces LED.