Ofertas de emprego público

21/12/2018

A Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o día 21 de decembro de 2018 aprobou a oferta de emprego do Concello de Ames para o ano 2018.