Ofertas de emprego público

26/05/2022

A Xunta de Goberno Local, na sesión do día 23 de maio de 2022, aprobou a oferta de emprego público extraordinaria de estabilización de 2022.

21/12/2018

A Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o día 21 de decembro de 2018 aprobou a oferta de emprego do Concello de Ames para o ano 2018.