Pestanas principais

Poboación

O concello de Ames segue a sumar habitantes e xa se consolida como un municipio con máis de 30.000 veciños/as. Tendo en conta os datos do IGE a 1 de xaneiro de 2019, Ames é o décimo segundo concello de Galicia en número de habitantes. Segundo os datos que manexa o departamento do padrón municipal no mes de setembro de 2020 había censados en Ames 32.337 habitantes (15.550 homes e 16.787 mulleres), dos que unha maioría deles están en idade de traballar e outra ampla maioría encádrase no grupo dos mozos, garantindo así o futuro demográfico do concello.

Deste xeito, o municipio amesán segue a ser un dos concellos que máis medra en toda Galicia, cunha porcentaxe de poboación nova moi alta, o que sitúa a idade media da poboación amesá arredor dos 38 anos aproximadamente. Ademais, Ames é un dos concellos galegos cun mellor saldo vexetativo. Durante o 2019 houbo 271 nacementos e ata mediados deste ano 2020 contabilízanse 146 nacementos. En canto ás defuncións en 2019 houbo 192 e ata mediados deste ano producíronse 92 defuncións.

Reparto da poboación amesá
 
Con todos os datos enriba da mesa, podemos dicir que Ames destaca pola paridade en canto a sexos. Se falamos de demografía, tan só existen tres puntos e medio de diferenza entre os homes e as mulleres. Hai 15.550 homes, que representa o 48% da poboación, mentres que elas son 16.787 e representan o 52%.

Nos núcleos urbanos de Bertamiráns e do Milladoiro residen 22.451 habitantes, que representa o 69,42% da poboación total do concello. Por localidades, Milladoiro segue á cabeza do concello cun total de 13.435 habitantes censados (41,54% da poboación), dos cales 6.410 (47,7%) son homes e 7.025 (52,3%) son mulleres.

Por outra banda, en Bertamiráns están censados 9.016 persoas (27,88% da poboación). Neste caso hai 4.316 (47,87%) homes e 4.700 (52,13%) mulleres. Os 9.886 habitantes restantes distribúense entre as urbanizacións e as zonas rurais do concello. Esta poboación repártese do seguinte xeito: en Agrón residen 358 persoas; na Ameixenda 327; na parroquia de Ames 1.560; en Biduído 1.633; en Bugallido 1.578; en Covas 1.037; en Lens 88; en Ortoño 2.613; en Piñeiro 233; Tapia 120; e en Trasmonte 339.

Crecemento dende o ano 2.000

Nas últimas décadas, Ames foi un dos concellos galegos que máis medrou. Segundo os datos que figuran no Instituto Nacional de Estadística (INE) no ano 2000 o concello de Ames dispoñía de 16.549 habitantes (8.048 homes e 8.501 mulleres). En 2003 o número de habitantes xa ascendía a 20.016 persoas (9.718 homes e 10.298 mulleres), polo que o incremento en tres anos foi de 3.467 habitantes, máis de mil persoas por ano. Se nos detemos no ano 2006 o censo xa acumulaba un total de 23.219 habitantes (11.268 homes e 11.951 mulleres), polo que se volve a incrementar a cifra de censados en 3.203 persoas.
 
En 2009 o censo ascendeu ata chegar aos 26.983 habitantes (13.079 homes e 13.904 mulleres), polo que se volveu a producir un novo incremento de 3.764 habitantes respecto ao ano 2006. A principios de 2012 Ames xa contaba cun total de 29.331 habitantes, polo que en tres anos volveu a incrementarse en 2.348 o número de habitantes. Tres anos despois, a principios de 2015, o INE contabilizaba un total de 30.267 habitantes (14.608 homes e 15.659 mulleres).
 
Os datos oficiais do INE correspondentes ao 1 de xaneiro de 2018, que foron publicados 2 de xaneiro de 2019, indican que a comezos do exercicio 2018 en Ames había censadas 31.278 persoas, polo que o incremento nese período de tres anos (2015-2018) foi un pouco máis moderado con 1.011 novos habitantes amesáns. A 1 de xaneiro de 2019 o INE indica que Ames conta cun total de 31.793 habitantes (15.236 homes e 16.557 mulleres).

 
Documentos relacionados: