Concelleiros e concelleiras

Cargos de representación:
Descargar PDF

Decreto de nomeamento dos/as tenentes/as de alcalde:
Descargar PDF

Alcalde
PSdeG-PSOE
Primeira Tenente de Alcalde
PSdeG-PSOE
Segundo Tenente de Alcalde
PSdeG-PSOE
Terceira Tenente de Alcalde
PSdeG-PSOE
Cuarto Tenente de Alcalde
PSdeG-PSOE
Concelleiros/as
PSdeG-PSOE
Concelleiros/as
PSdeG-PSOE
Concelleiros/as
PSdeG-PSOE
Concelleiros/as
PP
Concelleiros/as
PP
Concelleiros/as
PP
Concelleiros/as
PP
Concelleiros/as
PP
Concelleiros/as
PP
Concelleiros/as
BNG
Concelleiros/as
BNG
Concelleiros/as
BNG
Concelleiros/as
BNG
Concelleiros/as
ESCO