Pestanas principais

Hortas Urbanas

 • Obxectivo principal e pequena descrición:
  Coordínanse dous espazos municipais, un no núcleo urbano do Milladoiro e outro en Bertamiráns, cun total de 90 parcelas para cesión de uso a veciños empadroados. A ordenanza que regula o funcionamento destes espazos dálle prioridade aos maiores de 64 anos e persoas e en risco de exclusión social.
 • Obxectivos:
  • Recuperar espazos urbanos para o uso público e achegar diversidade á paisaxe do municipio.
  • Ofrecer un espazo de ocio e actividade para as persoas.
  • Fomentar a participación cidadá.
  • Promover boas prácticas ambientais de cultivo, xestión de residuos, aforro de auga, agricultura ecolóxica, recuperación de usos e costumes da agricultura tradicional, preservación de variedades autóctonas, etc.
  • Mellorar a saúde da cidadanía e manter a calidade de vida.
  • Favorecer a integración de colectivos, ocupando o seu tempo e facilitando a creación de novas relacións.
  • Potenciar o carácter educativo das hortas.
  • Establecer e valorar as relacións entre o medio natural e as actividade humanas.
  • Promover unha alimentación sa e hábitos saudables.
  • Impulsar un maior coñecemento e respecto polo medio natural.
  • Promover as relacións e o intercambio xeracional e intercultural.
 • Destinatarios:
  • veciños/as do Concello de Ames.