Pestanas principais

Contacto e atención cidadá

Datos de contacto
 • Nome oficial:
  Concello de Ames.
 • Domicilio social:
  Praza do Concello, número 2, Bertamiráns.
  15220 - Ames.
 • CIF:
  P1500200I
 • Teléfono xeral de contacto e información (centraliña) e fax:
  Teléfono:  981 883 002.
  Fax:  981 883 925.
 • Correo para información e atención cidadá:
 • Correo xeral para notificacións doutras administracións públicas:

Atención presencial

Enderezos web e aplicacións

Medios socias

Protección e seguridade cidadá

 • Policía Local
      Rúa Alcalde Lorenzo, número 2, 15220 Bertamiráns, A Coruña.
      Tel.: 619 76 75 75
 • Protección Civil
      Rúa da Ribeira, s/n. (Edificio Municipal) Urb. Aldea Nova, Ames.
      Tel. 673 17 88 88

Identidade corporativa