Pestanas principais

Inscrición dun can no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos

Presencial
Online
Telefónico
Sede Electrónica
martes, 1 Xaneiro, 2019 a martes, 31 Decembro, 2019
Tramite activo: 
Pechado

PARA QUE (FINALIDADE):

 • Inscribir un can potencialmente perigoso no Rexistro de animais potencialmente perigosos no concello de Ames.

QUEN PODE FACELO:

 • Aquelas persoas maiores de idade que posúan un can potencialmente perigoso e estean en posesión da licencia de animal potencialmente perigoso.

COMO SE FAI:

 • Cubrir a instancia correspondente da inscrición no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.
 • Aportar toda a documentación que indica a instancia específica.
 • Darlle rexistro, presencial ou telemático.

CANDO:

 • No momento que se saque a licencia para posuír un animal potencialmente perigoso.

ONDE:

 • Sede Electrónica.
 • Presencialmente: No Rexistro municipal / No departamento de Medio Ambiente .
 • A través do formulario electrónico.
 • Por teléfono:  981 883 002 Extensión 2104.

DOCUMENTACIÓN:

 • Xustificación de ter subscrito para cada animal un seguro de responsabilidade civil cunha cobertura mínima de 125.000 euros. Acreditación mediante presentación de copia cotexada ou compulsada da póliza de seguros ou ben mediante presentación dun certificado acreditativo da compañía de seguros correspondente, onde se especifique claramente o feito que se debe xustificar (artigo 3.3º do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro).
 • Documento acreditativo da implantación do microchip.
 • Certificado veterinario.
 • Fotocopia actualizada da cartilla sanitaria.
 • Fotocopia acreditativa da licenza municipal (se se obtivo en concello diferente a este).

PREZO:

 • De balde

TÉCNICO RESPONSABLE:

 • Victoria Arufe

CONCELLARÍA RESPONSABLE:

NORMATIVA APLICABLE: