Solapas principales

Departamento de Medio Ambiente

 

  • Aula da Naturaleza
   • Teléfono: 660 00 46 65
   • Horario de atención ao público de 9:00 a 14:00h.
   • Responsable técnico: Patricia Reboreda Cigarrán
  • Brigada de Garda Medioambiental
   • Telefono: 881 074 705
   • Horario de atención ao público de 9:00 a 14:00h.
   • Responsable técnico: María Victoria Arufe Vázquez.
Outros Datos: 
 • Estructura do servizo:
  • Garda ambiental:
   • Responsable da garda ambiental
   • Peóns de garda ambiental
  • Aula da natureza:
   • Responsable da Aula da Natureza.
  • Brigada de Garda Medioambiental composta por:
   • Un técnico responsable da Brigada
   • Dous peóns medioambientais

 

Brigada de Garda Medioambiental

 • Funcións da responsable da Brigada de Garda Medioambiental
  • Dirixir e planificar  as labores levadas a cabo pola Brigada de Garda Medioambiental
  • Coordinar a recollida de animais abandonados en zona pública  dentro do término municipal de Ames
  • Tramitar as licenzas de Animais Potencialmente Perigosos así como as  inscricións no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos de acordo a lexislación sectorial vixente.
  • Participar no deseño das campañas e do plan de actuación de medidas preventivas contra os incendios forestais
  • Xestionar e coordinar as tarefas relacionadas ca recollida de limpeza viaria, residuos domésticos (RAEE, voluminosos..)
  • Tramitar e xustificar subvencións destinadas a financiar actuacións medioambientais municipais
  • Xestionar e coordinar  as labores de desratización, desinsectación e desinfección  de  vías públicas, parques, xardíns, redes de sumidoiros,locais e dependencias de titularidade municipal.
  • Xestionar e Coordinar as labores de Prevención e Control da Lexionela nas instalacións deportivas municipais.
  • Atender a veciñanza en relación a distintas temáticas relacionadas ca lexislación sectorial forestal , de residuos, de animais etc. Informar acerca dos distintos temas ambientais para a iniciación dos seus correspondentes expedientes.
 • Funcións dos peóns  Brigada de Garda Medioambiental:
  • Recoller os distintos puntos de vertido incontrolado  das zonas públicas contribuíndo a recuperación de zonas degradadas
  • Mantemento, xestión dos rutas de sendeirismo do concello, incluíndo a realización de desbroces de maleza, vixilancia, sinalización, reposición de infraestruturas deterioradas ou destruídas, e conservación de elementos patrimoniais e arquitectónicos.
  • Participación e colaboración en campañas de sensibilización ambiental.

Responsable da Aula da Natureza

 • Funcions:

1º bloque

  • MEDIO NATURAL
   • VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
    • Planificar e coordinar plans de control de especies exóticas invasoras.
    • Planificar e coordinar plans de conservación, mellora  recuperación e restauración de zonas degradadas.
    • Espazo Rede Natura 2000.
    • Busca, apertura, adecuación e dotación de elementos interpretativos en rutas ambientais do concello.
   • VIDA DE ECOSISTEMAS FLUVIAIS
    • Revisión dos tramos de rios e regos urbanos de competencia municipal.
    • Coordinación do Proxecto ríos no Concello de Ames.
    • Establecemento e dirección das diferentes fases do Plan de recuperación das beiras do rio Sar.
   • LOITA FRONTE A LUMES FORESTAIS
    • Coordinación dos traballos realizados ao abeiro do Plan Municipal de Plantación de frondosas caducifolias.
    • Participación no deseño e implementación dos plans municipal de defensa fronte a incendios forestais.
   • COMPOSTAXE
    • Coordinación do Programa de compostaxe comunitario do concello de Ames.
   • COORDINACIÓN DE BRIGADAS TEMPORAIS:
    • Coordinación da Brigadas Aprol forestal – fluvial.
    • Coordinación da Brigadas Aprol: actualización  PMPDIF.
    • Coordinación da Brigada de Espazos Naturais.
    • Coordinación da Brigadas de protección e defensa fronte lumes forestais baixo o amparo do convenio Xunta - Concellos.

2º bloque

  • EDUCACIÓN AMBIENTAL
   • DINAMIZACIÓN DUN PROGRAMA  DE EDUCACIÓN AMBIENTAL E ACHEGAMENTO AO MEDIO
    • Dirección, xestión e coordinación  do plan anual de educación ambiental e achegamento ao medio
   • .COLABORACIÓN COS CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPAIS NA DIFUSIÓN DOS OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE DA ONU
    • Elaboración de proposta, coordinación e desenvolvemento cos centro escolares e ANPAS municipais de obradoiro, actividades  e saídas ambientais que sirvan como complemento ao currículo escolar relacionadas co medio natural e con prácticas medioambientais saudables. Ademais, a Aula recolle propostas de traballo dos centros e planifícanse proxectos en conxunto.
   • PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTAIS SUSTENTABLES.
    • Fomento de prácticas medioambientais sustentables mediante o deseño e impartición de obradoiro e actividades en torno a campañas de aforro de enerxía no fogar.
    • Deseño e dinamización da campaña de uso racional da auga.
    • Deseño e dinamización da campaña de compostaxe familiar.
    • Deseño e dinamización da campaña Fogares verdes.
    • Deseño e dinamización da campaña oficinas sostible
  • DESEÑO, ESTABLECEMENTO E SEGUIMENTO DAS HORTAS SOSTIBLE E SOLIDARIAS DO CONCELLO DE AMES.
  • TITORIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE CICLOS FORMATIVOS RELACIONADOS CA EDUCACIÓN AMBIENTAL E ACHEGAMENTO AO MEDIO NATURAL E FORESTAL.

3º bloque

  • ATENCIÓN Á VECIÑANZA
   • Facilitar información medioambiental e forestal.
   • Colaboración na realización de trámites administrativos relacionados co medio rural e o medio ambiente.
   • Identificación veciñal de terreos particulares que pertencen as faixas secundarias de protección fronte a lumes forestais.
  • TRABALLOS TÉCNICOS DE XESTIÓN:
   • Tramitación de solicitude de subvencións.
   • Redacción de pregos técnicos de contratación.
   • Participación en comisións, mesas e asesoramento en tribunais.
   • Elaboración de ordenanzas.
   • Redacción de subvencións.

Novas do departamento

A Aula da Natureza de Ames pon fin á súa programación de primavera este sábado, 25 de maio, coa última sesión do bloque Vida baixo a auga, que nesta ocasión xirará en torno ao mergullo con botellas. A actividade, organizada en colaboración coa OMIX, estará destinada a mozos e mozas de 13 a 18 anos. Durante a xornada, os/as participantes recibirán unha charla explicativa sobre o mergullo e o material necesario para realizalo, coñecementos que porán en práctica nunha inmersión que terá lugar na praia de Cabío. A actividade será supervisada polos instrutores do Club Palmira Scuba, e contará con servizo de autobús dende Bertamiráns e Milladoiro. Para ocupar algunha das prazas que quedan libres será necesario inscribirse na actividade antes das 14.00h do venres enviando a ficha de inscrición cuberta ao enderezo auladanatureza@concellodeames.gal.

O Concello de Ames pon en marcha un ano máis o plan municipal de protección ante emerxencias por incendios forestais con motivo do inicio da tempada estival. A través deste plan, que se activa durante o verán, artéllanse e organízanse os medios persoais e materias dos que dispón o Concello de Ames para paliar as consecuencias no caso de que un incendio forestal se converta nun perigo para as persoas e os bens municipais. Varios membros dos distintos grupos de intervención ante incendios forestais reuníronse este mércores, ás 13.00h, para poñer en común o plan de actuación deste ano, así como os medios e as persoas coas que se conta.

O alumnado de 1º, 3º e 4º da ESO do IES de Ames presentou esta mañá os froitos do seu proxecto de interpretación botánica dos parques e xardíns de Bertamiráns, no que colaboraron coa Aula da Natureza e a OMIX. Durante a presentación, as técnicas municipais da Aula da Natureza e da OMIX de Ames e os profesores e alumnos que participaron no proxecto explicaron o traballo realizado ao longo do curso 2018/19 ao abeiro desta iniciativa. O traballo culmina na creación dunha guía de campo das especies arbóreas de Bertamiráns, a colocación de 55 placas identificadoras en parques e xardíns da localidade, e a instalación dun mural de 62 metros lineais no paseo fluvial de Bertamiráns.

Unha trintena de rapaces e rapazas participan no campamento urbano  de Ames, que se desenvolve nas instalacións da Aula da Natureza ata este sábado, 20 de xullo. Esta iniciativa, organizada polo equipo da Aula da Natureza, conta coa colaboración da OMIX de Ames a través do programa de voluntariado xuvenil. Ao longo de dúas semanas, un total de trinta e dous nenos e nenas participaron en numerosos xogos e actividades enfocadas a fomentar o traballo en equipo, a cooperación e a solidariedade como grupo. Este campamento despídese esta noite cunha acampada no xardín da Aula, na que os/as participantes realizarán un xogo nocturno e coñecerán de preto as estrelas.

Cada ano o terceiro sábado de agosto celébrase o día dos animais sen fogar, trátase dun día destacado para recordar o gran número de mascotas que non teñen fogar á espera de ser adoptados. O Concello de Ames traballa co Refuxio de animais de Cambados para que preste o servizo de recollida de animais abandonados/perdidos. A esterilización e a tenza responsable son claves para erradicar o incremento dos animais sen fogar, polo que é importante que como posuidores das nosas mascotas procedamos a esterilizalas para evitar a superpoboación incontrolada, e tamén as teñamos identificadas mediante a implantación de microchip.

Este venres, 21 de xuño, o alumnado do IES Plurilingüe de Bertamiráns presenta o seu traballo de interpretación botánica dos parques e xardíns de Bertamiráns. O proxecto, realizado en colaboración coa Aula da Natureza e a OMIX ao longo do curso 2018/19, consta dun caderno de peto que recolle información en galego, castelán e inglés sobre as distintas árbores que habitan o núcleo urbano; a colocación de 55 placas identificadoras das distintas especies situadas nos xardíns do Pazo da Peregrina e da Praza de Chavián, e un mural de sete metros de longo instalado no paseo fluvial de Bertamiráns. A presentación comezará no Pazo da Peregrina sobre as 10.45h e continuará no paseo fluvial de Bertamiráns ás 12.00 horas.