Pestanas principais

Inscrición nas Escolas infantís municipais

Presencial
luns, 18 Maio, 2020 a luns, 1 Xuño, 2020
Tramite activo: 
Pechado
PARA QUE (FINALIDADE):
O Concello de Ames dispón de dúas escolas infantís municipais. A escola infantil municipal O Bosque, de Bertamiráns, atópase na estrada que une a capital municipal de Ames coa vila de Negreira, mentres que a escola infantil municipal A Madalena, do Milladoiro, está situada ao pé da capela do mesmo nome. A súa capacidade total é de 209 prazas, 94 no Milladoiro e 115 en Bertamiráns, que se distribúen segundo a clasificación por idades: de 0 a 1 ano, de 1 a 2 anos e de 2 a 3 anos.
 
O horario de apertura das escolas infantís de Bertamiráns e do Milladoiro é dende as 7:30 ata as 20:15 horas, sempre e cando haxa demanda ata a hora de peche. Durante a época de verán (xullo e agosto) a hora establecida de peche é ás 18:00 horas, tamén sempre que haxa demanda. En calquera caso, a Concellaría de Educación sinala que non é recomendable que o neno/a pase máis de oito horas diarias no centro.

QUEN PODE FACELO:

Nestas escolas infantís municipais son susceptibles de seren admitidas/os todas as nenas e nenos que teñan entre tres meses e tres anos, sempre e cando cumpran os tres anos antes do 31 de decembro do ano no que se matriculan.
 
COMO SE FAI:
A documentación que hai que cubrir para tramitar a solicitude de praza pódese descargar ao pé desta páxina ou recollela nas escolas infantís municipais, en horario de 9:00 a 14:00 horas. A documentación de preinscrición deberá entregarse nas propias escolas, en horario de 9:00 a 14:00 horas, obtendo cita previa. Para calquera trámite será preciso solicitar cita previa nos teléfonos 981 538 433 (EIM A Madalena) e 682 497 369 (EIM O Bosque).
 
Debido á situación de alarma sanitaria, cumprirase estritamente o horario de cada cita, sendo estas individuais, non podendo ir en ningún caso acompañados. Asemade, deberase ir provisto de máscara, luvas e gardaranse as distancias de seguridade. Haberá que agardar fóra ata que o persoal da escola facilite a entrada e levarase toda a documentación cuberta, xa que non se facilitará ningún obxecto de escritura.

CANDO:

Do 18 de maio ata o 1 de xuño abre o prazo para a solicitude de praza nas escolas infantís de titularidade municipal (EIM O Bosque de Bertamiráns e EIM A Madalena do Milladoiro). Na semana do 15 ao 19 de xuño publicaranse as listas provisionais de nenos/as admitidos/as e haberá un prazo de dez días para presentar posibles reclamacións. Posteriormente, entre os días 29 de xuño e 13 de xullo abrirase o prazo de matrícula.
 
DOCUMENTACIÓN:
 
PREZO:
 
RESPONSABLE: