Pestanas principais

Proxecto CES, de captura, esterilización e solta das colonias felinas municipais

  • Obxectivo principal e pequena descrición:  Perséguese establecer un protocolo de control e salubridade das colonias felinas locais, intervindo na fertilidade do grupo e na salubridade.
  • Documentos relacionados: Decreto 50/2018