Pestanas principais

Proxecto de campamentos de verán

Os campamentos de verán son unha oferta lúdica e formativa de desenvolvemento persoal concibida para, de xeito progresivo, dotar a nenos/as e mozos/as das ferramentas precisas para lograr a súa autonomía e independencia fomentando a convivencia, a cooperación, o respecto e un xeito de vida saudable ao tempo que o achegamento ao medio natural, ao deporte e á cultura.

Dende o ano 2004 a Aula da Natureza ocupase da busca de destinos, concreción de programas, seguimento das activades e estadías e avaliación dos campamentos de verán dirixido a nenos e nenas de educación infantil e primaria.

Co paso do tempo fóronse ampliando as prazas e destinos pasando de ter un único campamento no 2004 ata os 9 que conforma a oferta actual.

Os campamentos ambientais estivais concíbense como un espazo para a convivencia, o respecto, a xustiza e a igualdade, así como para gozar da natureza, do deporte e da aventura. É unha oferta formativa de desenvolvemento persoal destinada a equipar progresivamente aos nenos e aos mozos/as as ferramentas necesarias para lograr a súa autonomía e independencia.

Os campamentos de verán de Ames son innovadores en canto á implicación municipal neles abrangue todo o proceso: a selección de destinos, a participación no deseño de actividades, o consello ás familias dos rexistrados, o acompañamento durante o campamento e a avaliación do curso deles. O Concello deseña campamentos adaptados ás diferentes idades que cobren a educación infantil e primaria empregando varios destinos.

Elección dos destinos: Os empregados municipais visitan os destinos comprobando as instalacións e os recursos e tomando referencias de primeira man. Este primeiro contacto directo co centro establece a confianza no centro que despois se transfire á familia. Posteriormente, na elección dun ou outro, prevalecerá a calidade da oferta presentada, a distancia das instalacións, as actividades propostas e a oferta económica feita.

Grupos de campamentos: Nas primeiras edicións dos campamentos ambientais de verán organizouse un único grupo con nenos e nenas de entre 7 e 12 anos. Actualmente ofértanse 9 campamentos distribuídos segundo a idade.

A educación dos nenos pequenos divídese en dous campos coas súas datas, destinos e programas correspondentes. Os destinos próximos escóllense para evitar viaxes moi longas.

Están principalmente orientados a achegarse aos nenos aos animais.

Para o alumnado de educación primaria existen catro campamentos que están deseñados so seguinte xeito: dous para o primeiro ciclo, un para o segundo e outro para o terceiro.

Estes campamentos celébranse durante o mes de xullo por un período de tempo diferente segundo a idade dos participantes.

A partir de 2016, a oferta de campamentos ampliouse engadindo un formato similar ao descrito anteriormente, pero que ten lugar en setembro. Deseñado como unha convivencia ao final do verán que prepara aos nenos para o novo ano escolar.

Tamén se oferta un campamento urbano de verán que se realiza nas instalacións da Aula da Natureza. Durante dúas semanas participan neste campamento 30 nenos de 6 a 12 anos, que son un gran esforzo municipal xa que se leva a cabo co seu propio persoal e voluntarios xuvenís. É unha alternativa moi demandada polas familias con fillos que, por diferentes razóns, non participan en campamentos que implica durmir lonxe de casa.

Na actualidade ofértanse 9 campamentos de educación infantil e primaria, que xunto cos dous campamentos de mozos/as que organiza a OMIX, conforman unha oferta de 11 campamentos ao ano.