Áreas de Goberno

As eleccións municipais celebradas o 24 de maio de 2015 deron como resultado un goberno formado polos grupos municipais Partido dos Socialistas de Galicia, Contigo Pódese e Bloque Nacionalista Galego-Asembleas Abertas, con 9 concelleiros/as. A composición actual do Goberno municipal é a seguinte:

O alcalde, José M. Miñones Conde, dispón das competencias relacionadas coas áreas de Seguridade, Emerxencias, Persoal e Reforma Administrativa e Deportes.

José Miñones xestiona as áreas da Policía Local e Protección Civil; seguridade cidadá e a coordinación de emerxencias; ocupación de vías públicas; coordinación do cadro de persoal funcionario e laboral; optimización dos recursos humanos; negociación laboral; selección de persoal; reforma administrativa; planificación e xestión dos equipamentos deportivos; e xestión das escolas deportivas e da súa programación.

  • Áreas: Normalización lingüística e comunicación (radio e web municipal).
  • Áreas: planificación e xestión de equipamentos educativos e culturais; escolas infantís municipais; servizos educativos e de conciliación; axudas á educación; programas de innovación educativa; bibliotecas e animación á lectura; escola de música; escola de teatro; programación e promoción cultural; defensa e promoción do patrimonio cultural; e festas.
  • Áreas: Impulso á transparencia, con carácter transversal, e xestión da OMIX (Oficina Municipal de Información Xuvenil).
  • Áreas: Sanidade ambiental, e disciplina medioambiental. Sanidade animal, canceira de animais abandonados e Aula da Natureza.
  • Áreas: Elaboración e xestión orzamentaria, tributos, tesourería, patrimonio municipal e contratación.
  • Áreas: Promoción do emprego, Desenvolvemento Rural, Emprendemento, Turismo e Voluntariado.
  • Áreas: Planificación do Territorio, Planeamento e Xestión Urbanística, Vivenda e Rehabilitación, Planificación e programación de obras, Brigada de obras, Servizos Básicos (ciclo da auga, xestión do lixo, cemiterio, iluminación), Tráfico e Aparcadoiros.
  • Áreas: Sanidade, Promoción da Igualdade, Dependencia, Axuda a domicilio, Servizos Sociais e Inmigración.