Áreas de Goberno

As eleccións municipais celebradas o 28 de maio de 2023 deron como resultado un goberno en minoría formado polos oito concelleiros e concelleiras do grupo municipal do Partido dos Socialistas de Ames.

A composición actual do Goberno municipal é a seguinte:

Decreto de nomeamento de concelleiros/as delegados/as.

O alcalde, José Blas García Piñeiro, dispón das competencias relacionadas coa Alcaldía e cos departamentos de Axenda Urbana, Bibliotecas, Cultura, Normalización lingüística, Radio municipal e comunicación, Turismo, Escola municipal de música, Aula CeMIT de Ames e Aula de informática do Milladoiro.

Blas García xestiona as áreas relacionadas coa Alcaldía e coas áreas de cultura, bibliotecas, festas, tecnoloxías da comunicación, informática, relación cos medios, axenda urbana e proxectos europeos, e normalización lingüística.

  • Áreas: economía, facenda, contratación, deportes, saúde e relacións institucionais.
  • Áreas: urbanismo, administración xeral, persoal, seguridade, tráfico e transporte.
  • Áreas: comercio, innovación, emprego, atención e participación veciñal.
  • Áreas: planificación e programación de obras; brigada municipal; parques, xardíns e áreas Infantís; ciclo da integral da auga; Xestión do lixo; cemiterio municipal e iluminación.
  • Áreas: medio ambiente; plan de prevención de incendios; aula da natureza; xestión ética de animais; patrimonio histórico e municipal; e transparencia.