Pestanas principais

Plan de Prevención e defensa fronte aos incendios forestais mediante a plantación de frondosas caducifolias

PLAN DE PREVENCIÓN E DEFENSA FRONTE AOS INCENDIOS FORESTAIS MEDIANTE A PLANTACIÓN DE FRONDOSAS CADUCIFOLIAS NOS ESPAZOS DEFINIDOS POLA LEI 9/2007 COMO FAIXAS SECUNDARIAS DE XESTIÓN DE BIOMASA

  • O Concello de Ames deseñou un Plan de plantación de frondosas caducifolias nas faixas de seguridades cons seguintes obxectivos:
    • A posta en valor dun terreo non explotable forestalmente e no que está prohibida a plantación de especies de crecemento rápido que adoitan ser empregadas pola maioría de propietarios particulares.
    • Control e inhibición do monte baixo, provocado pola ausencia de luz, xerado pola cobertura total das copas das especies frondosas e a cobertura total do chan das follas desprendidas polas especies frondosas caducifolias.
    • A obtención de beneficios complementarios ao estritamente protector, como poden ser a obtención de aproveitamentos non madeireiros como os cogomelos ou a froita (castañas, noces, abelás, cereixas, landras); beneficios medioambientais (incremento de biodiversidade, equilibrio de hábitat, protección do solo, fixación do carbono atmosférico, protección fronte a especies invasoras); beneficios sociais (proxecto colectivo e común, revalorización e accesibilidade do monte, recuperación das prácticas tradicionais); beneficios económicos (evitar sancións por incumprila lei, deporte e turismo).
    • Reverter a percepción negativa, que adoita ter o cumprimento das obrigas legais de medidas preventivas relacionadas coa propiedade de terreos de carácter forestal, facilitando a mobilización de condutas  que incidan na xestión sostible do noso medio, e incidindo en recuperar actitudes motivadas en relación co entorno máis inmediato.
  • Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais do Concello de Ames (novembro 2019).