Áreas de Goberno

As eleccións municipais celebradas o 26 de maio de 2019 deron como resultado un goberno formado polos grupos municipais do Partido dos Socialistas de Galicia, Bloque Nacionalista Galego e Contigo Podemos, con 13 concelleiros/as.

A composición actual do Goberno municipal é a seguinte:

Decreto de nomeamento de concelleiros/as delegados/as.

O alcalde, José Blas García Piñeiro, dispón das competencias relacionadas coa Alcaldía e co departamento de Infraestruturas, Obras e Servizos Básicos.

Blas García xestiona as áreas relacionadas coa Alcaldía e coas áreas de planificación e programación de obras, brigada municipal de obras, servizos básicos (ciclo da auga, xestión do lixo, cemiterio, iluminación) e protección civil.

  • Áreas: educación, servizos educativos complementarios, escolas infantís municipais, patrimonio histórico e axenda urbana.
  • Áreas: Elaboración e xestión orzamentaria, tributos, tesourería e contratación.
  • Áreas: urbanismo, administración xeral, persoal e seguridade.
  • Áreas: deportes, atención veciñal e sanidade.
  • Departamentos: Deportes.
  • É voceira axunta do grupo municiapl socialista.
  • Áreas: servizos sociais, igualdade, migración, voluntariado, tráfico, mobilidade e transporte.
  • Áreas: medio rural e participación cidadá.

Páxinas