Pestanas principais

Departamento de urbanismo

  • Enderezo: Alcalde Lorenzo, nº 2, Bertamiráns.
  • Teléfono: 981 88 30 02
  • Horario de atención ao público:
    • De luns a venres, en horario das 9:00 ás 14:00 horas.
  •  Responsable municipal: Concellaría de Urbanismo
Outros Datos: 

Novas do departamento

A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) será a encargado de velar pola legalidade urbanística e o control das posibles infraccións que se cometan neste eido no Concello de Ames. O alcalde de Ames e maila conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda asinaron esta mañá o convenio en virtude do cal Ames delega na APLU as súas competencias en materia de inspección, supervisión, sanción e restablecemento da legalidade urbanística.

As obras para arranxar a urbanización do PM5-03 do Milladoiro están a piques de rematar. Deste xeito, trátase de regularizar a situación irregular dunhas 200 vivendas que se atopan entre as rúas Figueiras e da Moa e entre a avenida de Rosalía de Castro e a a rúa Costa Grande. Dita obra foi adxudicada á empresa Construcciones Ponciano Nieto SL por un importe de 231.665,93 euros. A través destas obras elimináronse as barreiras arquitectónicas e construíronse varias zonas a distintas alturas con ramplas de acceso e zonas verdes. O alcalde e concelleiro de Urbanismo e mailo concelleiro Obras visitaron ditos traballos para comprobar o grao de execución.

A Xunta de Goberno Local vén de aprobar a concesión a unha empresa promotora dunha licenza de primeira ocupación para oito vivendas dun edificio de 15 vivendas, planta soto para garaxes e rochos e baixo comercial construído no número 16 da avenida da Peregrina, na localidade de Bertamiráns. Tamén se aprobou a licenza de primeira ocupación para 10 vivendas unifamiliares, situadas no lugar de Ventosa, pertencente á parroquia de Covas. Ademais, concedéronse dúas licenzas de obra para a construción de dúas vivendas unifamiliares; unha no lugar de Raíces, na parroquia de Biduído, e outra no lugar de Monte, na parroquia de Covas.

O Concello de Ames vén de elaborar o borrador do regulamento da ocupación de dominio público e espazos privados de uso público por terrazas e elementos vinculados á actividade comercial e hostaleira con fins non festivos. É a primeira vez que se acomete a elaboración dun regulamento para terrazas xa que, ata o momento, só existía a ordenanza. O borrador do novo regulamento xa foi remitido aos grupos municipais da oposición, ás asociacións de empresarios e comerciantes de Ames, á Asociación de Hostalaría de Santiago e aos diferentes locais de hostalaría de Ames, que dispoñen de terraza e fixeron a solicitude para a súa posta en valor. Ao longo deste mes de xuño poderanse facer achegas a este novo regulamento por parte do sector hostaleiro, en aras de acadar unha normativa beneficiosa tanto para o sector como para a veciñanza amesá.

A Xunta de Goberno Local vén de aprobar a adxudicación  do proxecto de acondicionamento das zonas verdes no Milladoiro, que se atopan xunto a zona de instalacións deportivas (pavillón, pistas deportivas, piscina descuberta, etc), Casa da Cultura e instituto. Este proxecto, que foi adxudicado á empresa CYS HISPANIA SL por un importe de 130.706 euros, está incluído no Plan Impulsa Ames, que se enmarca dento da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible (EDUSI) do Concello de Ames. Dito proxecto está financiado con fondo europeos FEDER.

Esta semana formalizouse a cesión das obras de urbanización do polígono APE PB7-06 “Rego dos Pasos Sur IV” e a súa recepción por parte do Concello de Ames. Este polígono dispón dunha superficie total de 70.434 metros cadrados, dos cales 29.109 metros cadrados teñen que ser espazos libres e zonas verdes. Ademais, este polígono conta cunha superficie total edificable de 65.655 metros cadrados, onde se pode construír vivenda colectiva de edificación aberta e vivenda unifamiliar illada ou adosada. O promotor da obra é a Xunta de Compensación de dito polígono. Coa sinatura de dita acta de recepción este ámbito urbanístico pasa a ser de uso público e o seu mantemento pasa a ser responsabilidade do Concello de Ames.

As ordes de execución para a conservación dos cerrados en condicións de seguridade e limpeza de parcelas, supoñen o 70% do traballo dos servizos disciplinarios de urbanismo. Asemade, o 30% dos expedientes de reposición da legalidade urbanística que se tramitaron no concello de Ames no ano 2020, tanto de oficio como a instancia da veciñanza, correspóndense con peches vexetais que incumpren as alturas máximas permitidas por falta de mantemento. O Concello prepara unha ordenanza para regular e concienciar á cidadanía sobre o cumprimento do deber de limpeza de parcelas tanto no solo urbano como no rural. Ao mesmo tempo, inicia unha campaña de cumprimento do mantemento dos peches vexetais para que non superen os 2 metros de altura.

O goberno municipal, a través de decreto de Alcaldía, vén de aprobar unha instrución para a continuación dos prazos administrativos nos procedementos urbanísticos de licenzas e comunicacións previas asociadas ao desenvolvemento de actividades permitidas no marco actual do estado de alarma, intervención e disciplina urbanística. Dita instrución é unha interpretación da disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. Esta disposición establece a suspensión de termos e interrupción de prazos na tramitación dos procedementos das entidades do sector público, e polo tanto, das administracións locais.

Este mércores, 30 de setembro, realizouse unha xuntanza no salón de plenos da Casa do Concello, para avanzar na elaboración do regulamento de terrazas e elementos comerciais. Neste encontro participaron membros do Goberno municipal, representantes da Asociación de hostalería de Santiago de Compostela e comarca, representantes da hostalería de Bertamiráns e do Milladoiro, así como membros da Xuntanza de Empresarios de Ames. Tras un período para presentar achegas ao borrador do regulamento de terrazas e elementos comerciais, presentáronse 70 solicitudes de cambio, das cales o 60% foron aceptadas. Nesta xuntanza foron abordándose todas as solicitudes de cambio que se achegaron e explicando o motivo da súa aceptación ou denegación. Tanto os membros do Goberno municipal como os representantes do sector hostaleiro saíron satisfeitos da reunión.

O Concello de Ames vén de iniciar os trámites para a realización dun proxecto de humanización da avenida de Rosalía de Castro (N-550), no núcleo urbano do Milladoiro. Ditos traballos foron contratados á empresa INOR (Ingeniería del Noroeste) de Santiago de Compostela. Esta empresa foi a que presentou a mellor oferta económica entre as tres propostas solicitadas pola Concellaría de Urbanismo no pasado mes de decembro.