Pestanas principais

Escola Infantil municipal O Bosque

  • Enderezo: Avenida da Peregrina, 28. Bertamiráns. 15220. Ames
  • Teléfono: 682 497 369
  • Horario de atención ao público:
   • Dirección Pedagoxica : De luns a venres de  9:00 a 14:00 h
   • Administración: Martes,xoves e venres  de  9:00 a 14:00 h
  • Responsable municipal: Concellaría de Educación
  • Responsable técnico: Mª Emilia Seara Fernández, Directora Pedagóxica
  • Estrutura do servizo
Outros Datos: 
 • Horario da escola:
  • A Escola Infantil Municipal “O Bosque” prestará os seus servizos, de setembro a xuño, ámbolos dous incluídos, de luns a venres en horario de 7.30 da mañá a 20.15 da tarde. O horario de peche da Escola, previo informe da Dirección, e unha vez revisados os horarios que os/as usuarios/as estableceron nas matrículas, reducirase cando a ratio dos nenos/as no centro sexa inferior a un 5 % da matricula no curso correspondente. Nos meses de verán a Escola prestará servizos de luns a venres en horario de:
   • Xullo, de 7.30 a 18.00 (ou inferior segundo as demandas dos/as usuarios/as).
   • Agosto, de 7.30 a 18.00 (u inferior segundo as demandas dos/as usuarios/as).O tempo máximo de permanencia na Escola Infantil Municipal será de oito horas, agás casos excepcionais que serán debidamente xustificados, polos cales se incrementará o importe segundo o establecido na ordenanza fiscal correspondente.
 • Funcións:
  • Estimular o desenvolvemento de todas as capacidades humanas (físicas,  afectivas, intelectuais e sociais)  do neno/a, nos seus primeiros anos de vida sen esquecer a parte asistencial establecida para este tramo de idade.
  • Desenvolver 
   • O movemento e o control corporal
   • As primeiras manifestacións de comunicación e linguaxe
   • As primeiras pautas elementais de convivencia e relación  social
   • Descubrimento do contorno inmediato
  • Colaborar coas familias compartindo e completando a función educativa.
 • Normativa. A EIM O Bosque rexerase pola seguinte normativa:

Novas do departamento

Coincidindo coa celebración do Día da Música, a Escola infantil municipal O Bosque converteu novembro no mes máis musical do ano con diversas actividades. Desta volta, os pequenos e pequenas da escola escoitaron cancións de distintos xéneros, contos cantados, fixeron manualidades e asistiron a actuacións musicais de parte dos seus familiares e profesores.

As nenas e nenos da escola infantil municipal do Bosque, situada en Bertamiráns, foron partícipes da celebración do Día da Paz, que se conmemora o 30 de xaneiro. Este ano, o profesorado debuxou un globo aerostático, que colocaron na entrada, no que as familias pegaron frases relacionada relacionadas coa Paz.