Pestanas principais

Departamento de Secretaría e Administración Xeral

  • Enderezo: Praza do Concello, nº 2, Bertamiráns.
  • Teléfono: 981 88 30 02
  • Horario de atención ao público: de 9:00-14:00 horas.
  • Responsable municipal: Concellaría de Administración Xeral.
  • Responsable técnico: Luisa Carlota Díaz Tomé, técnica de secretaría.
  • Estrutura do servizo: Secretaría, Técnica de Secretaría, 3 Auxiliares Administrativos.
Outros Datos: 
 • Funcións:
  • Asesoría xurídica do Concello
  • Informar e asesorar sobre os asuntos plenarios. Conformación dos plenos e comisións, xuntas de goberno
  • Levantar acta das sesións dos órganos colexiados
  • Certificación dos actos ou resolucións da Presidencia e os acordos dos órganos colexiados decisorios, así como dos antecedentes, libros e documentos do Concello.
  • Remitir á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma, nos prazos e formas determinados reglamentariamente, copia ou, no seu caso, extracto dos actos e acordos dos órganos decisorios da Corporación, tanto colexiados como unipersonais.
  • Levar e custodiar o Rexistro de Intereses dos membros da Corporación e o Inventario de Bens.
  • Acompañar ao Alcalde-Presidente ou membros da Corporación nos actos de sinatura de contratos ou escrituras.
  • Xestión da área de contratación. Realización do Plan de contratación semestral.
  • Xestión dos RRHH do Concello de Ames.
 • Bolsas de traballo
 • Procesos selectivos
 • Perosal Municipal
 • Novas relacionadas
 • Axenda.

Novas do departamento

A Corporación municipal aprobou no pleno ordinario de agosto unha moción presentada por vía de urxencia para habilitar 294.057,80 euros para o financiamento da actuación de mellora da eficiencia enerxética no alumeado rural do concello de Ames, enmarcada no Programa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020. Este proxecto ten un orzamento de 1.470.288,94 euros, dos cales se vai solicitar unha axuda por valor de  1.176.231,15 euros. Ademais, aprobouse a segunda fase do POS Adicional 1/2019; o suplemento de crédito 1/2019; e mailos festivos locais para o exercicio 2020.

Este xoves, 4 de xullo, tivo lugar a primeira Xunta de Goberno Local deste mandato. Entre os puntos tratados durante a reunión, destaca a aprobación da adaptación da composición da Mesa de Contratación Permanente do Concello de Ames á nova composición da Corporación Local. Asemade, tamén foi aprobado o expediente de licitación da obra de Camiño de Firmistáns á estrada de Tarrío e Camiño a Ínsua mediante procedemento aberto simplificado, por un total de 52.250,22 euros, IVE incluído.

O concello de Ames continúa medrando e supera xa os 32.000 habitantes a mediados de 2019. Tendo en conta os datos provisionais que manexa o padrón municipal, a día de hoxe o municipio conta con 32.190 habitantes. Segundo os datos oficiais do Instituto Nacional de Estadística (INE) que se atopan publicados, a data de 1 de Xaneiro de 2018 Ames contaba con 31.278 habitantes, o que supón un incremento de case 1.000 novos habitantes con respecto a última cifra oficial.

A Xunta de Goberno Local vén de adxudicar a empresa ADD4U Soluciones para gestión y desarrollo SL, por 168.696,56 euros, o contrato de servizos para o deseño e implantación da Administración Electrónica. O orzamento base da licitación era de 181.394,15 euros, polo que a empresa adxudicataria rebaixou este importe en 12.697,59 euros. O Colexio profesional de enxeñería informática emitiu un informe de valoración dos pregos técnicos presentados no concurso de licitación de Administración electrónica. A empresa ADD4U Soluciones para gestión y desarrollo SL obtivo unha cualificación de excelente na valoración realizada polo técnico de dito Colexio, Fernando Suárez Lorenzo.

O Salón de Plenos da Casa do Concello acollerá este martes, 2 de xullo, a sesión plenaria extraordinaria de organización da nova corporación municipal do Concello de Ames. A sesión, que comezará ás 20,30 horas, servirá para determinar, entre outros asuntos, a periodicidade das sesións ordinarias do pleno, das sesións ordinarias da Xunta de Goberno Local e a creación e composición das comisións informativas e permanentes.

Este mércores, 12 de xuño, ás 20:30 horas, celebrouse o último pleno do actual mandato. Nesta sesión plenaria aprobáronse as actas dos plenos ordinarios de abril (celebrado o día 25 de abril) e de maio (celebrado o día 28 de maio), que estaban pendentes de aprobar por parte da Corporación municipal. O vindeiro sábado, 15 de xuño, celebrarase o primeiro pleno do mandato 2019-2023 no que se desenvolverá o acto de investidura.

Esta mañá desenvolveuse o pleno de constitución da nova Corporación municipal do Concello de Ames. José Miñones foi reelixido alcalde de Ames co apoio dos 13 concelleiros e concelleiras pertencentes aos grupos políticos do PSdeG-PSOE, BNG e Contigo Podemos. Despois de realizar a votación para ditaminar o novo alcalde, a decana do pleno, María Dolores Fernández Álvarez, foi a encargada de entregarlle o bastón de mando a José Miñones. A sesión plenaria celebrada na Casa da Cultura de Bertamiráns contou cun gran número de persoas que se achegaron a coñecer aos concelleiros e concelleiras que forman a nova Corporación municipal.

O alcalde de Ames, José Miñones, vén de asinar o decreto coas delegacións de cada unha das concellarías do novo goberno municipal. As competencias repártense en doce concellarías e mailas atribucións que lle corresponden ao alcalde. Ademais, realizouse o nomeamento dos/as tenentes de alcalde e dos/as concelleiros/as que formarán a Xunta de Goberno Local. Agora, queda por realizar o pleno de organización no que se decidirán as dedicacións de cada grupo municipal, así como a periodicidade coa que se celebrarán os plenos e as xuntas de goberno local, entre outros asuntos.

O salón de plenos da Casa do Concello acolleu este martes o pleno de organización da nova corporación municipal do Concello de Ames. A dotación de medios en favor dos grupos políticos, a creación de postos de traballo de persoal eventual de confianza e, sobre todo, a asignación de dedicacións exclusivas e parciais, foron os temas que xeraron maior debate nunha sesión que se prolongou por espazo de dúas horas. O pleno serviu tamén para establecer a periodicidade das sesións plenarias, da Xunta de Goberno Local e para a creación das comisións informativas permanentes.

Este martes, 30 de xullo, realizouse o pleno ordinario do mes de xullo no que a Corporación municipal aprobou o proxecto técnico de mellora do viario de acceso ao polígono do Milladoiro dende a estrada Ventín-Coira. Outros temas que se aprobaron foron a modificación do anexo de investimentos do orzamento municipal de 2019; e a autorización de compatibilidade para o exercicio de actividade privada de Pilar Martínez Jiménez, María del Carmen Giadáns Dopazo e Amaury Quintero Consuegra. Ademais, aprobáronse as dietas por asistencias a órganos complementarios e maila aprobación inicial da modificación da base de execución 41 do orzamento municipal.

Eventos del departamento

Este sábado, 15 de xuño, celébrase o primeiro pleno do mandato 2019-2023 no que se desenvolverá o acto de investidura. O pleno de constitución da nova Corporación desenvolverase dende as 12:00 horas no auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns. Os concelleiros e concelleiras prometerán o seu cargo e será elixido o alcalde. Os 21 concelleiros/as terán que facer unha votación nominal na que cada edil terá que votar por algún dos candidatos á Alcaldía.

A Casa do Concello acolle a xuntanza de portavoces a partir das 14.00h este xoves, 11 de xullo.