Pestanas principais

Departamento de Secretaría e Administración Xeral

  • Enderezo: Praza do Concello, nº 2, Bertamiráns.
  • Teléfono: 981 88 30 02
  • Horario de atención ao público: de 9:00-14:00 horas.
  • Responsable municipal: Concellaría de Administración Xeral.
  • Responsable técnico: María Ofir Aboy García, técnica de secretaría.
  • Estrutura do servizo: Secretaría, Técnica de Secretaría, 3 Auxiliares Administrativos.
Outros Datos: 
 • Funcións:
  • Asesoría xurídica do Concello
  • Informar e asesorar sobre os asuntos plenarios. Conformación dos plenos e comisións, xuntas de goberno
  • Levantar acta das sesións dos órganos colexiados
  • Certificación dos actos ou resolucións da Presidencia e os acordos dos órganos colexiados decisorios, así como dos antecedentes, libros e documentos do Concello.
  • Remitir á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma, nos prazos e formas determinados reglamentariamente, copia ou, no seu caso, extracto dos actos e acordos dos órganos decisorios da Corporación, tanto colexiados como unipersonais.
  • Levar e custodiar o Rexistro de Intereses dos membros da Corporación e o Inventario de Bens.
  • Acompañar ao Alcalde-Presidente ou membros da Corporación nos actos de sinatura de contratos ou escrituras.
  • Xestión da área de contratación. Realización do Plan de contratación semestral.
  • Xestión dos RRHH do Concello de Ames.
 • Bolsas de traballo
 • Procesos selectivos
 • Perosal Municipal
 • Novas relacionadas
 • Axenda.

Novas do departamento

O Concello de Ames e mailo Instituto Nacional da Seguridade Social alzaron un acordo de colaboración para a tramitación do ingreso mínimo vital. O acordo coa Seguridade Social permitirá acurtar prazos e evitarlles esperas ás persoas que optan á nova prestación. Elimínanse trámites para axilizar a petición do ingreso mínimo vital que o Goberno central destina ás persoas con menos recursos.

A Corporación municipal aprobou no pleno ordinario de agosto unha moción presentada por vía de urxencia para habilitar 294.057,80 euros para o financiamento da actuación de mellora da eficiencia enerxética no alumeado rural do concello de Ames, enmarcada no Programa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020. Este proxecto ten un orzamento de 1.470.288,94 euros, dos cales se vai solicitar unha axuda por valor de  1.176.231,15 euros. Ademais, aprobouse a segunda fase do POS Adicional 1/2019; o suplemento de crédito 1/2019; e mailos festivos locais para o exercicio 2020.

O Concello de Ames informa que este sábado, 9 de maio de 2020, publicouse no Boletín Oficial do Estado a Orde SND/399/2020, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional, establecidas tras a declaración do estado de alarma, en aplicación da fase 1 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. Cómpre lembrar que o concello de Ames, ao igual que o resto de concellos galegos, entre este luns, 11 de maio de 2020, na fase 1, polo que se establecen novas condicións no proceso de desescalada. Dende o Concello de Ames apélase á responsabilidade dos veciños e veciñas no cumprimento das normas polo ben común e evitar así un posible retroceso no control da pandemia.

Este xoves, 8 de abril, vanse a celebrar dous plenos extraordinarios. Para as 20.00 horas está convocado un pleno extraordinario e urxente no que tomará posesión o concelleiro Santiago Márquez Noya, que pasará a formar parte do grupo municipal socialista dentro da Corporación municipal. A continuación, ás 20.30 horas, haberá un segundo pleno extraordinario para a elección do novo alcalde. Ditos plenos desenvolveranse no auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns, para que poidan asistir todos os concelleiros e concelleiras de xeito presencial e garantir as medidas de seguridade sanitaria pola Covid-19. Só estará permitida a asistencia de público con convite. As sesións plenarias serán emitidas por streaming, a través da canle de Youtube do Concello de Ames.

A Consellería de Sanidade vén de acordar a inclusión de toda a localidade do Milladoiro no conxunto de localidades e concellos con medidas de restrición pola Covid-19. A decisión tomouse esta mesma mañá, logo da xuntanza do Comité clínico de expertos sanitarios. Todas estas medidas publicáronse arredor das 21.30 horas no Diario Oficial de Galicia e entrarán en vigor as 00:00 horas desta medianoite. Premendo nesta ligazón podes consultar todas as restricións publicadas no DOG que afectan á localidade do Milladoiro.

A Corporación municipal aprobou por unanimidade, este xoves 14 de maio, nun pleno extraordinario, a derrogación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa. Trátase da aprobación provisional da derrogación, polo que dito acordo terá que estar en exposición pública durante 30 días unha vez aprobada a suspensión de prazos motivado polo estado de alarma. Con esta medida os locais hostaleiros e comerciantes estarán exentos das taxas relativas a colocación de terrazas e poderán incrementar a súa superficie con respecto á superficie do local. Neste exercicio 2020, o Concello deixará de percibir preto de 18.000 euros polas taxas de terrazas.

Este venres, 13 de outubro de 2023, ás 10.00 horas, celebrouse un pleno extraordinario solicitado polos grupos municipais do BNG e de Espazo Común, no que se debateu sobre o modelo de xestión da recollida do lixo de Ames e solicitouse información sobre as actuacións realizadas pola Alcaldía coa Mancomunidade Serra do Barbanza. Debido ás obras que se están a realizar no salón de Plenos do Concello de Ames, a sesión celebrouse no Pazo da Peregrina. Podes ver a gravación do pleno na canle de Youtube do Concello de Ames.

Este xoves, 30 de novembro de 2023, ás 18.00 horas, celebrouse un pleno extraordinario solicitado polos grupos municipais de Espazo Común e do Bloque Nacionalista Galego, no que se debateu sobre a situación actual das actuacións incluídas na EDUSI Impulsa Ames e da previsión do goberno municipal para asumir o importe de cofinanciamento non executado a 31 de decembro de 2023. Está previsto certificar un 73% do total das actuacións previstas inicialmente por valor de 4.553.287,52 euros. Quedaría sen executar o 27% que ascendería a unha contía de 1.696.712,49 euros. Ademais, o goberno municipal comprometeuse a rematar o cento multifuncional do Milladoiro e a poñer en marcha un sistema de transporte municipal sostible entre Bertamiráns e O Milladoiro. Podes ver a gravación do pleno na canle de Youtube do Concello de Ames.

Desde o ano 2018, e por mor da situación extraordinaria provocada pola crise COVID19, non se celebraba un pleno sobre o estado do Concello en Ames. Precisamente, a xestión da pandemia, xunto coas políticas económicas, protagonizaron unha boa parte das intervencións. Tanto o alcalde como os voceiros e voceiras das distintas forzas políticas lembraron ás familias afectadas e agradeceron ao persoal municipal o esforzo e eficacia á hora de adaptarse aos novos xeitos de traballo. Malia diferenza de criterios, especialmente en asuntos económicos, a sesión desenvolveuse nun clima de cordialidade, unidade e respecto. O Pleno foi seguido en directo, vía streaming, por preto de 50 persoas.

A Mesa Xeral de Negociación aprobou o pasado luns, 14 de novembro, as bases xerais e específicas que rexerán os procesos selectivos convocados polo Concello de Ames para cubrir as prazas de estabilización de emprego temporal incluídas na oferta de emprego público de 2022. Con esta aprobación iníciase o procedemento para a súa fiscalización e aprobación en Xunta de Goberno Local. Posteriormente terá que publicarse nos boletíns oficiais que correspondan. A Oferta de Emprego Público (OEP) extraordinaria de estabilización do ano 2022 do Concello de Ames foi aprobada en Xunta de Goberno Local o pasado 23 de maio. Dita oferta inclúe 118 prazas (38 de persoal funcionario e 80 de persoal laboral). Trátase dun proceso de estabilización no que 113 prazas se estabilizarán unicamente por medio dun concurso de méritos e outras 5 prazas serán estabilizadas mediante o sistema de concurso-oposición.

Eventos del departamento

Este xoves, día 27, o Concello de Ames celebrará o pleno ordinario correspondente ao mes de xullo.

Este sábado, 15 de xuño, celébrase o primeiro pleno do mandato 2019-2023 no que se desenvolverá o acto de investidura. O pleno de constitución da nova Corporación desenvolverase dende as 12:00 horas no auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns. Os concelleiros e concelleiras prometerán o seu cargo e será elixido o alcalde. Os 21 concelleiros/as terán que facer unha votación nominal na que cada edil terá que votar por algún dos candidatos á Alcaldía.

A Casa do Concello acolle a xuntanza de portavoces a partir das 14.00h este xoves, 11 de xullo.