Pestanas principais

Departamento de Servizos Económicos

Novas do departamento

O salón de plenos da Casa do Concello acolleu este luns, 22 de xullo, unha nova xuntanza da Comisión de Orzamentos Participativos para a Mocidade 2018. Nela, analizáronse os proxectos votados no seu día, destinados á construción de dous anfiteatros, un no Milladoiro e outro no lugar de Lapido, preto de Bertamiráns, para organizar festas, teatro e cine ao aire libre. Ademais, acordouse a realización de dous festivais con grupos locais que servirán para inaugurar ditos equipamentos. 

A concelleira de Economía e Facenda, Genma Otero, deu conta no Pleno ordinario de xullo, celebrado este pasado martes 30 de xullo, do decreto de aprobación da liquidación de 2018. O Concello de Ames pecha o exercicio 2018 cun superávit de preto de 3.800.000 euros (incrementouse respecto do ano 2017 un 42,92%) e un remanente de tesourería que se achega aos 8.500.000 euros. Asemade, destaca o equilibrio orzamentario do Concello de Ames xa que no exercicio 2018 a cifra total de ingresos por operación correntes foi de 23.705.660 euros. Unha cifra que é superior a cifra total de gasto corrente que ascendeu a 18.931.544 euros, sen débeda que amortizar durante dito ano.