Pestanas principais

Víctor Manuel Fernández Prieto

Víctor Manuel Fernández Prieto
Designacion: 
Segundo Tenente de Alcalde
Biografía: 

Nado en Ferrol o 5 de maio de 1969. Reside no Milladoiro.

Licenciado en Dereito pola UOC.

Graduado Social pola UDC.

Posgrao de Técnico Superior en PRL pola USC.

Responsable do Gabinete de Seguridade e Saúde Laboral de UGT-Galicia (en excedencia), desenvolveu funcións de participación institucional no Consello Galego de Seguridade e Saúde Laboral e no Consello Galego de Relacións Laborais.

Correo electrónico:

Funcións: 
Xestiona as áreas de Urbanismo, Administración Xeral, Persoal, Seguridade, Tráfico e Transporte.
Retribucións: 

Dedicación exclusiva: 40.000 euros brutos ao ano (sen incluír Seguridad Social).

Ficheros adjuntos: 
Currículo Vitae de Víctor Manuel Fernández Prieto
Título de Dereito de Víctor Manuel Fernández Prieto
Título de Graduado Social de Víctor Manuel Fernández Prieto
Título de Técnico superior en prevención de riscos laborais
Declaración do IRPF do exercicio 2022
loading...