Solapas principales

Departamento de urbanismo

  • Dirección: Alcalde Lorenzo, nº 2, Bertamiráns.
  • Teléfono: 981 88 30 02
  • Horario de atención al público:
   • De lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
  • Responsable municipal: Concejalía de Urbanismo

Noticias del departamento

O Concello de Ames lembra as medidas do “Plan de Hostalería Segura” que pasan pola limitación do aforo ao 50%  nas terrazas e o 30% no interior dos establecementos, o respecto ás distancias mínimas de separación á hora de distribuír os espazos, a sinalización clara das mesas e cadeiras que non se poden utilizar, e a obrigatoriedade de obter un código QR personalizado para cada establecemento. 

Dende o pasado 12 de decembro de 2018 os vehículos pesados teñen prohibido circular pola avenida de Rosalía de Castro que cruza a localidade do Milladoiro. Ademais, neste mes de febreiro cúmprense dous anos da colocación de sinais na AG-56 e no corredor AC-522 que proporcionan información sobre a ruta alternativa de circulación para non atravesar O Milladoiro. Deste xeito, durante estes dous anos, que leva vixente o desvío de tráfico pesado pola avenida de Rosalía de Catro, eliminouse o paso de preto de 200.000 camións, unha media de 280 camións ao día. Isto permitiu reducir o ruído que soporta a veciñanza así como as emisións de CO2 e polo tanto a contaminación no núcleo urbano desta localidade.

A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) será a encargado de velar pola legalidade urbanística e o control das posibles infraccións que se cometan neste eido no Concello de Ames. O alcalde de Ames e maila conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda asinaron esta mañá o convenio en virtude do cal Ames delega na APLU as súas competencias en materia de inspección, supervisión, sanción e restablecemento da legalidade urbanística.

As obras para arranxar a urbanización do PM5-03 do Milladoiro están a piques de rematar. Deste xeito, trátase de regularizar a situación irregular dunhas 200 vivendas que se atopan entre as rúas Figueiras e da Moa e entre a avenida de Rosalía de Castro e a a rúa Costa Grande. Dita obra foi adxudicada á empresa Construcciones Ponciano Nieto SL por un importe de 231.665,93 euros. A través destas obras elimináronse as barreiras arquitectónicas e construíronse varias zonas a distintas alturas con ramplas de acceso e zonas verdes. O alcalde e concelleiro de Urbanismo e mailo concelleiro Obras visitaron ditos traballos para comprobar o grao de execución.

A Xunta de Goberno Local vén de aprobar a concesión a unha empresa promotora dunha licenza de primeira ocupación para oito vivendas dun edificio de 15 vivendas, planta soto para garaxes e rochos e baixo comercial construído no número 16 da avenida da Peregrina, na localidade de Bertamiráns. Tamén se aprobou a licenza de primeira ocupación para 10 vivendas unifamiliares, situadas no lugar de Ventosa, pertencente á parroquia de Covas. Ademais, concedéronse dúas licenzas de obra para a construción de dúas vivendas unifamiliares; unha no lugar de Raíces, na parroquia de Biduído, e outra no lugar de Monte, na parroquia de Covas.

Na Xunta de Goberno Local celebrada este xoves 4 de agosto de 2022, aprobouse o expediente de licitación, mediante procedemento aberto simplificado da obra para a creación dunha améndoa central no núcleo urbano de Bertamiráns que estará cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do Programa Operativo Plurirrexional de España 2014-2020.

O Concello de Ames vén de elaborar o borrador do regulamento da ocupación de dominio público e espazos privados de uso público por terrazas e elementos vinculados á actividade comercial e hostaleira con fins non festivos. É a primeira vez que se acomete a elaboración dun regulamento para terrazas xa que, ata o momento, só existía a ordenanza. O borrador do novo regulamento xa foi remitido aos grupos municipais da oposición, ás asociacións de empresarios e comerciantes de Ames, á Asociación de Hostalaría de Santiago e aos diferentes locais de hostalaría de Ames, que dispoñen de terraza e fixeron a solicitude para a súa posta en valor. Ao longo deste mes de xuño poderanse facer achegas a este novo regulamento por parte do sector hostaleiro, en aras de acadar unha normativa beneficiosa tanto para o sector como para a veciñanza amesá.

O alcalde de Ames, Blas García, o concelleiro de Urbanismo, Víctor Fernández, e maila concelleira de Promoción Económica, Ana Belén Paz, mantiveron unha xuntanza coa Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA) e coa Asociación Empresarial da Restauración, Aloxamento e Turismo de Compostela e Comarcas “Hostalaria.Gal”. En dito encontro chegaron a un acordo para a modificación do horario das terrazas dos establecementos hostaleiros durante todo o ano. O horario de apertura todos os días do ano será ás 9.00 horas. O horario de peche será diferente segundo a temporada. Na temporada 1, de outubro a marzo, pecharase as 00:00h de domingo a xoves, e a 01:00h os venres, sábados e vésperas de festivo. Na temporada 2, de abril a setembro, as terrazas pecharán a 01:00h de domingo a xoves, e ás 2.00h  os venres, sábados e vésperas de festivo.

A semana pasada comezaron as obras nunha céntrica parcela de Bertamiráns para construír un novo centro comercial de Gadis nesta localidade. Deste xeito, unha empresa punteira no sector comercial como é Gadisa construirá un novo centro nesta localidade ampliando a oferta comercial existente na actualidade. O edificio, que terá acceso dende O Pedregal e dende a avenida da Maía, disporá de soto, planta baixa e primeira planta. Haberá un aparcamento exterior e outro no soto do edificio. Ambos aparcamentos suman 113 prazas de estacionamento. A planta baixa contará cunha superficie de 1.588 metros cadrados que acollerán un supermercado cunha superficie de venta de 970 metros cadrados e un aforo total de 367 persoas. O proxecto ten un orzamento de execución material de 1.404.001 euros.

Esta semana formalizouse a cesión das obras de urbanización do polígono APE PB7-06 “Rego dos Pasos Sur IV” e a súa recepción por parte do Concello de Ames. Este polígono dispón dunha superficie total de 70.434 metros cadrados, dos cales 29.109 metros cadrados teñen que ser espazos libres e zonas verdes. Ademais, este polígono conta cunha superficie total edificable de 65.655 metros cadrados, onde se pode construír vivenda colectiva de edificación aberta e vivenda unifamiliar illada ou adosada. O promotor da obra é a Xunta de Compensación de dito polígono. Coa sinatura de dita acta de recepción este ámbito urbanístico pasa a ser de uso público e o seu mantemento pasa a ser responsabilidade do Concello de Ames.