Pestanas principais

Departamento de urbanismo

  • Enderezo: Alcalde Lorenzo, nº 2, Bertamiráns.
  • Teléfono: 981 88 30 02
  • Horario de atención ao público:
    • De luns a venres, en horario das 9:00 ás 14:00 horas.
  •  Responsable municipal: Concellaría de Urbanismo
Outros Datos: 

Novas do departamento

A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) será a encargado de velar pola legalidade urbanística e o control das posibles infraccións que se cometan neste eido no Concello de Ames. O alcalde de Ames e maila conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda asinaron esta mañá o convenio en virtude do cal Ames delega na APLU as súas competencias en materia de inspección, supervisión, sanción e restablecemento da legalidade urbanística.

As obras para arranxar a urbanización do PM5-03 do Milladoiro están a piques de rematar. Deste xeito, trátase de regularizar a situación irregular dunhas 200 vivendas que se atopan entre as rúas Figueiras e da Moa e entre a avenida de Rosalía de Castro e a a rúa Costa Grande. Dita obra foi adxudicada á empresa Construcciones Ponciano Nieto SL por un importe de 231.665,93 euros. A través destas obras elimináronse as barreiras arquitectónicas e construíronse varias zonas a distintas alturas con ramplas de acceso e zonas verdes. O alcalde e concelleiro de Urbanismo e mailo concelleiro Obras visitaron ditos traballos para comprobar o grao de execución.

A Xunta de Goberno Local vén de aprobar a concesión a unha empresa promotora dunha licenza de primeira ocupación para oito vivendas dun edificio de 15 vivendas, planta soto para garaxes e rochos e baixo comercial construído no número 16 da avenida da Peregrina, na localidade de Bertamiráns. Tamén se aprobou a licenza de primeira ocupación para 10 vivendas unifamiliares, situadas no lugar de Ventosa, pertencente á parroquia de Covas. Ademais, concedéronse dúas licenzas de obra para a construción de dúas vivendas unifamiliares; unha no lugar de Raíces, na parroquia de Biduído, e outra no lugar de Monte, na parroquia de Covas.

Na Xunta de Goberno Local celebrada este xoves 4 de agosto de 2022, aprobouse o expediente de licitación, mediante procedemento aberto simplificado da obra para a creación dunha améndoa central no núcleo urbano de Bertamiráns que estará cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do Programa Operativo Plurirrexional de España 2014-2020.

O Concello de Ames vén de elaborar o borrador do regulamento da ocupación de dominio público e espazos privados de uso público por terrazas e elementos vinculados á actividade comercial e hostaleira con fins non festivos. É a primeira vez que se acomete a elaboración dun regulamento para terrazas xa que, ata o momento, só existía a ordenanza. O borrador do novo regulamento xa foi remitido aos grupos municipais da oposición, ás asociacións de empresarios e comerciantes de Ames, á Asociación de Hostalaría de Santiago e aos diferentes locais de hostalaría de Ames, que dispoñen de terraza e fixeron a solicitude para a súa posta en valor. Ao longo deste mes de xuño poderanse facer achegas a este novo regulamento por parte do sector hostaleiro, en aras de acadar unha normativa beneficiosa tanto para o sector como para a veciñanza amesá.

O alcalde de Ames, Blas García, o concelleiro de Urbanismo, Víctor Fernández, e maila concelleira de Promoción Económica, Ana Belén Paz, mantiveron unha xuntanza coa Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA) e coa Asociación Empresarial da Restauración, Aloxamento e Turismo de Compostela e Comarcas “Hostalaria.Gal”. En dito encontro chegaron a un acordo para a modificación do horario das terrazas dos establecementos hostaleiros durante todo o ano. O horario de apertura todos os días do ano será ás 9.00 horas. O horario de peche será diferente segundo a temporada. Na temporada 1, de outubro a marzo, pecharase as 00:00h de domingo a xoves, e a 01:00h os venres, sábados e vésperas de festivo. Na temporada 2, de abril a setembro, as terrazas pecharán a 01:00h de domingo a xoves, e ás 2.00h  os venres, sábados e vésperas de festivo.

A Xunta de Goberno Local vén de aprobar a adxudicación  do proxecto de acondicionamento das zonas verdes no Milladoiro, que se atopan xunto a zona de instalacións deportivas (pavillón, pistas deportivas, piscina descuberta, etc), Casa da Cultura e instituto. Este proxecto, que foi adxudicado á empresa CYS HISPANIA SL por un importe de 130.706 euros, está incluído no Plan Impulsa Ames, que se enmarca dento da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible (EDUSI) do Concello de Ames. Dito proxecto está financiado con fondo europeos FEDER.

A semana pasada comezaron as obras nunha céntrica parcela de Bertamiráns para construír un novo centro comercial de Gadis nesta localidade. Deste xeito, unha empresa punteira no sector comercial como é Gadisa construirá un novo centro nesta localidade ampliando a oferta comercial existente na actualidade. O edificio, que terá acceso dende O Pedregal e dende a avenida da Maía, disporá de soto, planta baixa e primeira planta. Haberá un aparcamento exterior e outro no soto do edificio. Ambos aparcamentos suman 113 prazas de estacionamento. A planta baixa contará cunha superficie de 1.588 metros cadrados que acollerán un supermercado cunha superficie de venta de 970 metros cadrados e un aforo total de 367 persoas. O proxecto ten un orzamento de execución material de 1.404.001 euros.

Esta semana formalizouse a cesión das obras de urbanización do polígono APE PB7-06 “Rego dos Pasos Sur IV” e a súa recepción por parte do Concello de Ames. Este polígono dispón dunha superficie total de 70.434 metros cadrados, dos cales 29.109 metros cadrados teñen que ser espazos libres e zonas verdes. Ademais, este polígono conta cunha superficie total edificable de 65.655 metros cadrados, onde se pode construír vivenda colectiva de edificación aberta e vivenda unifamiliar illada ou adosada. O promotor da obra é a Xunta de Compensación de dito polígono. Coa sinatura de dita acta de recepción este ámbito urbanístico pasa a ser de uso público e o seu mantemento pasa a ser responsabilidade do Concello de Ames.

As ordes de execución para a conservación dos cerrados en condicións de seguridade e limpeza de parcelas, supoñen o 70% do traballo dos servizos disciplinarios de urbanismo. Asemade, o 30% dos expedientes de reposición da legalidade urbanística que se tramitaron no concello de Ames no ano 2020, tanto de oficio como a instancia da veciñanza, correspóndense con peches vexetais que incumpren as alturas máximas permitidas por falta de mantemento. O Concello prepara unha ordenanza para regular e concienciar á cidadanía sobre o cumprimento do deber de limpeza de parcelas tanto no solo urbano como no rural. Ao mesmo tempo, inicia unha campaña de cumprimento do mantemento dos peches vexetais para que non superen os 2 metros de altura.