Solapas principales

Departamento de urbanismo

  • Dirección: Alcalde Lorenzo, nº 2, Bertamiráns.
  • Teléfono: 981 88 30 02
  • Horario de atención al público:
   • De lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
  • Responsable municipal: Concejalía de Urbanismo

Noticias del departamento

As ordes de execución para a conservación dos cerrados en condicións de seguridade e limpeza de parcelas, supoñen o 70% do traballo dos servizos disciplinarios de urbanismo. Asemade, o 30% dos expedientes de reposición da legalidade urbanística que se tramitaron no concello de Ames no ano 2020, tanto de oficio como a instancia da veciñanza, correspóndense con peches vexetais que incumpren as alturas máximas permitidas por falta de mantemento. O Concello prepara unha ordenanza para regular e concienciar á cidadanía sobre o cumprimento do deber de limpeza de parcelas tanto no solo urbano como no rural. Ao mesmo tempo, inicia unha campaña de cumprimento do mantemento dos peches vexetais para que non superen os 2 metros de altura.

O goberno municipal, a través de decreto de Alcaldía, vén de aprobar unha instrución para a continuación dos prazos administrativos nos procedementos urbanísticos de licenzas e comunicacións previas asociadas ao desenvolvemento de actividades permitidas no marco actual do estado de alarma, intervención e disciplina urbanística. Dita instrución é unha interpretación da disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. Esta disposición establece a suspensión de termos e interrupción de prazos na tramitación dos procedementos das entidades do sector público, e polo tanto, das administracións locais.

O Concello de Ames vén de asinar un convenio de colaboración con  ARECAFÉ (Alianza para a reciclaxe de cápsulas de café) co obxectivo de poder recoller de forma separada as cápsulas de café de calquera marca, tanto de aluminio como de plástico. Ames é o primeiro concello de Galicia en asinar este convenio e en implantar un sistema de recollida selectiva deste tipo de residuos. Preténdese facer unha correcta xestión destes materiais de plástico e aluminio para a súa reciclaxe.

O Concello de Ames vén de iniciar os trámites para a realización dun proxecto de humanización da avenida de Rosalía de Castro (N-550), no núcleo urbano do Milladoiro. Ditos traballos foron contratados á empresa INOR (Ingeniería del Noroeste) de Santiago de Compostela. Esta empresa foi a que presentou a mellor oferta económica entre as tres propostas solicitadas pola Concellaría de Urbanismo no pasado mes de decembro.

A xerente de Suelo Empresarial del Atlántico, S.L., Beatriz Sestayo, a pedimento do alcalde de Ames, José Miñones, desprazouse esta mañá á Bertamiráns para manter un encontro co rexedor e coa concelleira de Promoción Económica e Emprego, Ana Belén Paz, no que tamén participou o responsable comercial de SEA, José Rey. O Concello vai poñer en marcha o Plan estratéxico empresarial 20-30, que realizará un estudio preliminar sobre a situación preexistente, realizando a continuación unha análise cuantitativa do tecido empresarial-comercial, de cara a rematar coas propostas de ámbitos industriais e empresariais a delimitar dentro do municipio.

O Concello de Ames acaba de contratar os traballos para levar a cabo unha nova modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal de cara a regularizar a situación actual da parcela que se sitúa no aparcamento da Telleira entre as rúas Lodeiro e Cómaro. A Concellaría de Urbanismo busca a reordenación deste espazo de equipamentos, espazos libres e viario públicos na xa desenvolvida URO B4-11 en confluencia co ámbito APE B4-03. Nesta parcela actualmente existe unha edificación en desuso cun mal estado de conservación, ao igual que unha pequena zona verde que se atopan fóra de ordenación non sendo posible ningún tipo de actuación urbanística, ben sexa de rehabilitación ou derribo. Ademais neste entorno atópase un hórreo que é necesario inscribir para a súa regulación.

Este luns, 18 de maio, a Consellería de Infraestruturas mantivo unha xuntanza por videoconferencia cos responsables do equipo director das obras de construción do centro de saúde de Milladoiro. A dita xuntanza non se invitou a ningún representante do Concello de Ames, nin do grupo de goberno nin técnico municipal, de cara a poder expoñer o punto de vista da Administración local. Para o goberno de Ames “é unha mostra máis de deslealdade institucional á que nos ten acostumada a Xunta de Galicia”.

O Concello de Ames, a través da Concellaría de Mobilidade, vén de presentar ante a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, da Xunta de Galicia, alegacións ao proxecto de explotación de servizos públicos de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estradas. As alegacións presentadas céntranse en seis liñas de transporte: ruta da rúa da Rosa - Bertamiráns – A Gándara; ruta da rúa da Rosa – Ameneiro – Casalonga – Firmistáns; ruta da rúa da Rosa – O Milladoiro; ruta polígono Novo Milladoiro – Bertamiráns; e ruta da rotonda de As Viñas - rúa da Rosa. Ademais, proponse para as fins de semana, a creación dunha liña nocturna con parada segura que sexa circular Bertamiráns – O Milladoiro – rúa da Rosa, comezando ás 23:30h con dúas frecuencias de primeira hora e dúas de volta ás 3:00 e 4:00 horas.

O departamento de Urbanismo do Concello de Ames vén de emitir informe favorable ao documento de estudio de detalle das parcelas R4-R5 do APE PB7-04 “Rego dos Pasos Sur II”, unha vez subsanada a documentación requirida desde o Concello o pasado 30 de agosto de 2019. A aprobación deste expediente permitirá seguir coa tramitación para o desenvolvemento de novas edificacións xunto ao paseo fluvial e o desenvolvemento dunha zona en expansión na localidade de Bertamiráns.

O alcalde de Ames, Jose Miñones, mantivo esta semana unha xuntanza telemática co Secretario Xeral de Infraestruturas, Sergio Vázquez Torrón e o Director Xeral de Estradas, Javier Herrero Lizano do Ministerio de Fomento. Nesta reunión acordouse que o Ministerio de Fomento redactará o proxecto de modificación da rotonda que dá acceso ao Milladoiro en base ao documento xa existente. Ao longo deste ano buscarase financiamento para este proxecto de cara a poder executalo. A idea é levar a cabo unha actuación que permita o acceso directo ao polígono desde a SC-20, así como de saída desde o núcleo urbano cara Santiago. Este proxecto realizarase en coordinación coa empresa INOR (Ingeniería del Noroeste), que está elaborando o proxecto de humanización da avenida de Rosalía de Castro. Ademais, abordouse a posible transferencia da avenida de Rosalía de Castro ao Concello de Ames.