Solapas principales

Departamento de Secretaría y Administración General

  • Dirección: Praza do Concello, nº 2, Bertamiráns.
  • Teléfono: 981 88 30 02
  • Horario de atención al público: de 9:00 a 14:00h.
  • Responsable municipal: Concejalía de Administración General
  • Responsable técnico: Luisa Carlota Díaz Tomé, técnica de secretaría.
  • Estructura del servicio: Secretaría, Técnica de Secretaría, 3 Auxiliares Administrativos.
Otros Datos: 
 • Funciones:
  • Asesoría jurídica del Ayuntamiento.
  • Informar y asesorar sobre los asuntos plenarios. Conformación de los plenos y comisiones, juntas de gobierno.
  • Levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados.
  • Certificación de los actos o resoluciones de la Presidencia y los acuerdos de los órganos colegiados decisorios, así como de los antecedentes, libros y documentos del Ayuntamiento.
  • Remitir a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, en los plazos y formas determinados reglamentariamente, copia o, en su caso, extracto de los actos y acuerdos de los órganos decisorios de la Corporación, tanto colegiados como unipersonales.
  • Llevar y custodiar el Registro de Intereses de los miembros de la Corporación y el Inventario de Bienes.
  • Acompañar al Alcalde-Presidente o miembros de la Corporación en los actos de firma de contratos o escrituras.
  • Gestión del área de contratación. Realización del Plan de contratación semestral.
  • Gestión de los RRHH del Ayuntamiento de Ames.
 • Bolsas de trabajo
 • Procesos selectivos
 • Personal Municipal
 • Noticias relacionadas
 • Agenda.

Noticias del departamento

O Concello de Ames e mailo Instituto Nacional da Seguridade Social alzaron un acordo de colaboración para a tramitación do ingreso mínimo vital. O acordo coa Seguridade Social permitirá acurtar prazos e evitarlles esperas ás persoas que optan á nova prestación. Elimínanse trámites para axilizar a petición do ingreso mínimo vital que o Goberno central destina ás persoas con menos recursos.

A Corporación municipal aprobou no pleno ordinario de agosto unha moción presentada por vía de urxencia para habilitar 294.057,80 euros para o financiamento da actuación de mellora da eficiencia enerxética no alumeado rural do concello de Ames, enmarcada no Programa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020. Este proxecto ten un orzamento de 1.470.288,94 euros, dos cales se vai solicitar unha axuda por valor de  1.176.231,15 euros. Ademais, aprobouse a segunda fase do POS Adicional 1/2019; o suplemento de crédito 1/2019; e mailos festivos locais para o exercicio 2020.

O Concello de Ames informa que este sábado, 9 de maio de 2020, publicouse no Boletín Oficial do Estado a Orde SND/399/2020, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional, establecidas tras a declaración do estado de alarma, en aplicación da fase 1 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. Cómpre lembrar que o concello de Ames, ao igual que o resto de concellos galegos, entre este luns, 11 de maio de 2020, na fase 1, polo que se establecen novas condicións no proceso de desescalada. Dende o Concello de Ames apélase á responsabilidade dos veciños e veciñas no cumprimento das normas polo ben común e evitar así un posible retroceso no control da pandemia.

A Consellería de Sanidade vén de acordar a inclusión de toda a localidade do Milladoiro no conxunto de localidades e concellos con medidas de restrición pola Covid-19. A decisión tomouse esta mesma mañá, logo da xuntanza do Comité clínico de expertos sanitarios. Todas estas medidas publicáronse arredor das 21.30 horas no Diario Oficial de Galicia e entrarán en vigor as 00:00 horas desta medianoite. Premendo nesta ligazón podes consultar todas as restricións publicadas no DOG que afectan á localidade do Milladoiro.

A Corporación municipal aprobou por unanimidade, este xoves 14 de maio, nun pleno extraordinario, a derrogación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa. Trátase da aprobación provisional da derrogación, polo que dito acordo terá que estar en exposición pública durante 30 días unha vez aprobada a suspensión de prazos motivado polo estado de alarma. Con esta medida os locais hostaleiros e comerciantes estarán exentos das taxas relativas a colocación de terrazas e poderán incrementar a súa superficie con respecto á superficie do local. Neste exercicio 2020, o Concello deixará de percibir preto de 18.000 euros polas taxas de terrazas.

Dende o Concello de Ames lémbrase unha vez máis a importancia de cumprir as medidas postas en marcha polo Goberno do Estado para frear o avance do Coronovirus, a través da aprobación do Real Decreto 463/2020 que establece o estado de alarma. Deste xeito, incídese en que queda prohibido circular pola vía pública salvo nos casos recollidos no artigo 7 de dito Real Decreto. Tamén se recorda que as persoas que saían á vía pública deben de facelo soas (de xeito individual). O mesmo acontece para circular en vehículo, xa que só poderá ir unha persoa por vehículo, salvo casos excepcionais. O incumprimento destas medidas pode derivar en sancións económicas.

O Concello de Ames, a través da Concellaría de Administración Xeral, vén de poñer en marcha un novo procedemento administrativo para que os veciños e as veciñas individualmente, e/ou as entidades veciñais inscritas no rexistro municipal do Concello de Ames, poidan intervir nas sesións do Pleno municipal. Na web municipal, dento do apartado de Atención Cidadá, Participación, Dereito á participación, están a disposición da veciñanza dous modelos (un para persoas individuais e outro para asociacións) para solicitar a súa participación no Pleno. Tamén existe un banner ao final da web municipal que dá acceso a este apartado.

Esta mañá celebrouse unha nova sesión da Xunta de Goberno Local na que se aprobou a adxudicación do proxecto de mellora da eficiencia enerxética da iluminación pública no Milladoiro, así como a convocatoria de subvencións destinadas ao apoio económico ás familias numerosas. Outros asuntos aprobados foron a  clasificación de ofertas e requirimento de documentación para a adxudicación da obra de cubrición dun parque infantil no Milladoiro, a declaración de deserto do expediente de licitación do servizo de soporte e mantemento do sistema de vídeo acta e maila aprobación das contas xustificativas da convocatoria de axudas para a promoción de actividades levadas a acabo por clubs e entidades deportivas.

Esta mañá celebrouse unha nova sesión da Xunta de Goberno Local na que se aprobou a adxudicación do subministro de equipos para a renovación do alumeado público de Oca e Raíces e nas estrada de Pedrouzos, Paramuíño e Cortegada. Outros asuntos aprobados foron a clasificación de ofertas para a adxudicación das obras incluídas no proxecto do camiño de Firmistáns á estrada de Tarrío e do camiño a Ínsua; así como a clasificación de ofertas das obras nos vestiarios do pavillón de Bertamiráns. Tamén se aprobaron os expedientes de licitación das obras de eliminación de barreiras en Bertamiráns e no Milladoiro, enmarcadas dentro da EDUSI, e do servizo privado artístico de desenvolvemento do espectáculo Maxia de Estrelas 2019.

Esta mañá celebrouse unha nova sesión da Xunta de Goberno Local na que se aprobou a clasificación de ofertas e requerimento de documentación para a adxudicación do expediente de subministro, instalación, conexión, mantemento e desmontaxe do alumeado de Nadal e outros elementos decorativos da campaña de Nadal. Tamén se aprobou o expediente de licitación do servizo de soporte e mantemento do sistema de vídeo acta e do hosting e almacenamento externo do Concello de Ames e unha licenza de segregación dunha parcela.

Eventos del departamento

Este sábado, 15 de xuño, celébrase o primeiro pleno do mandato 2019-2023 no que se desenvolverá o acto de investidura. O pleno de constitución da nova Corporación desenvolverase dende as 12:00 horas no auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns. Os concelleiros e concelleiras prometerán o seu cargo e será elixido o alcalde. Os 21 concelleiros/as terán que facer unha votación nominal na que cada edil terá que votar por algún dos candidatos á Alcaldía.

A Casa do Concello acolle a xuntanza de portavoces a partir das 14.00h este xoves, 11 de xullo.