Solapas principales

Departamento de Secretaría y Administración General

  • Dirección: Praza do Concello, nº 2, Bertamiráns.
  • Teléfono: 981 88 30 02
  • Horario de atención al público: de 9:00 a 14:00h.
  • Responsable municipal: Concejalía de Administración General
  • Responsable técnico: María Ofir Aboy García, técnica de secretaría.
  • Estructura del servicio: Secretaría, Técnica de Secretaría, 3 Auxiliares Administrativos.
Otros Datos: 
 • Funciones:
  • Asesoría jurídica del Ayuntamiento.
  • Informar y asesorar sobre los asuntos plenarios. Conformación de los plenos y comisiones, juntas de gobierno.
  • Levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados.
  • Certificación de los actos o resoluciones de la Presidencia y los acuerdos de los órganos colegiados decisorios, así como de los antecedentes, libros y documentos del Ayuntamiento.
  • Remitir a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, en los plazos y formas determinados reglamentariamente, copia o, en su caso, extracto de los actos y acuerdos de los órganos decisorios de la Corporación, tanto colegiados como unipersonales.
  • Llevar y custodiar el Registro de Intereses de los miembros de la Corporación y el Inventario de Bienes.
  • Acompañar al Alcalde-Presidente o miembros de la Corporación en los actos de firma de contratos o escrituras.
  • Gestión del área de contratación. Realización del Plan de contratación semestral.
  • Gestión de los RRHH del Ayuntamiento de Ames.
 • Bolsas de trabajo
 • Procesos selectivos
 • Personal Municipal
 • Noticias relacionadas
 • Agenda.

Noticias del departamento

Para acudir a facer trámites presenciais ás oficinas municipais é necesario sacar cita previa. Para iso habilitouse un sistema online de obtención de cita previa, a través da Sede electrónica do Concello de Ames, para a realización de trámites presenciais no Rexistro Xeral e no Padrón municipal, así como para facer trámites a través do Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR). Para acceder a dito servizo vén de colocarse un acceso directo na web municipal, dentro do apartado de Atención cidadá, información e participación.  Ademais, existe unha listaxe de números de teléfono e enderezos de correo electrónico para poder contactar cos diferentes departamentos municipais.

O Concello de Ames e mailo Instituto Nacional da Seguridade Social alzaron un acordo de colaboración para a tramitación do ingreso mínimo vital. O acordo coa Seguridade Social permitirá acurtar prazos e evitarlles esperas ás persoas que optan á nova prestación. Elimínanse trámites para axilizar a petición do ingreso mínimo vital que o Goberno central destina ás persoas con menos recursos.

A Corporación municipal aprobou no pleno ordinario de agosto unha moción presentada por vía de urxencia para habilitar 294.057,80 euros para o financiamento da actuación de mellora da eficiencia enerxética no alumeado rural do concello de Ames, enmarcada no Programa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020. Este proxecto ten un orzamento de 1.470.288,94 euros, dos cales se vai solicitar unha axuda por valor de  1.176.231,15 euros. Ademais, aprobouse a segunda fase do POS Adicional 1/2019; o suplemento de crédito 1/2019; e mailos festivos locais para o exercicio 2020.

O salón de plenos da Casa do Concello acolleu este pasado xoves, 30 de maio, o pleno ordinario deste mes de maio. Esta sesión plenaria estivo marcada pola toma de posesión de Carlos García Vieito, como concelleiro do grupo municipal do BNG, e pola moción de reprobación da concelleira de Educación, Carmen Porto, que foi o punto que máis debate xerou e que finalmente foi rexeitada. Ademais, aprobouse o regulamento de uso e funcionamento da Factoría; a revisión de prezos do contrato de xestión e mantemento do centro deportivo municipal A Telleira (exercicios 2019 e 2020) e o recoñecemento extraxudicial de crédito 1/2024, por valor de 134.060 euros. Por último, aprobouse a declaración institucional de apoio ás persoas enfermas de ELA e a moción do grupo municipal socialista de solidariedade co pobo palestino. Podes ver a gravación do pleno na canle de Youtube do Concello de Ames.

O Concello de Ames informa que este sábado, 9 de maio de 2020, publicouse no Boletín Oficial do Estado a Orde SND/399/2020, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional, establecidas tras a declaración do estado de alarma, en aplicación da fase 1 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. Cómpre lembrar que o concello de Ames, ao igual que o resto de concellos galegos, entre este luns, 11 de maio de 2020, na fase 1, polo que se establecen novas condicións no proceso de desescalada. Dende o Concello de Ames apélase á responsabilidade dos veciños e veciñas no cumprimento das normas polo ben común e evitar así un posible retroceso no control da pandemia.

Este xoves, 8 de abril, vanse a celebrar dous plenos extraordinarios. Para as 20.00 horas está convocado un pleno extraordinario e urxente no que tomará posesión o concelleiro Santiago Márquez Noya, que pasará a formar parte do grupo municipal socialista dentro da Corporación municipal. A continuación, ás 20.30 horas, haberá un segundo pleno extraordinario para a elección do novo alcalde. Ditos plenos desenvolveranse no auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns, para que poidan asistir todos os concelleiros e concelleiras de xeito presencial e garantir as medidas de seguridade sanitaria pola Covid-19. Só estará permitida a asistencia de público con convite. As sesións plenarias serán emitidas por streaming, a través da canle de Youtube do Concello de Ames.

A Consellería de Sanidade vén de acordar a inclusión de toda a localidade do Milladoiro no conxunto de localidades e concellos con medidas de restrición pola Covid-19. A decisión tomouse esta mesma mañá, logo da xuntanza do Comité clínico de expertos sanitarios. Todas estas medidas publicáronse arredor das 21.30 horas no Diario Oficial de Galicia e entrarán en vigor as 00:00 horas desta medianoite. Premendo nesta ligazón podes consultar todas as restricións publicadas no DOG que afectan á localidade do Milladoiro.

A Corporación municipal aprobou por unanimidade, este xoves 14 de maio, nun pleno extraordinario, a derrogación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa. Trátase da aprobación provisional da derrogación, polo que dito acordo terá que estar en exposición pública durante 30 días unha vez aprobada a suspensión de prazos motivado polo estado de alarma. Con esta medida os locais hostaleiros e comerciantes estarán exentos das taxas relativas a colocación de terrazas e poderán incrementar a súa superficie con respecto á superficie do local. Neste exercicio 2020, o Concello deixará de percibir preto de 18.000 euros polas taxas de terrazas.

Este venres, 13 de outubro de 2023, ás 10.00 horas, celebrouse un pleno extraordinario solicitado polos grupos municipais do BNG e de Espazo Común, no que se debateu sobre o modelo de xestión da recollida do lixo de Ames e solicitouse información sobre as actuacións realizadas pola Alcaldía coa Mancomunidade Serra do Barbanza. Debido ás obras que se están a realizar no salón de Plenos do Concello de Ames, a sesión celebrouse no Pazo da Peregrina. Podes ver a gravación do pleno na canle de Youtube do Concello de Ames.

Este xoves, 30 de novembro de 2023, ás 18.00 horas, celebrouse un pleno extraordinario solicitado polos grupos municipais de Espazo Común e do Bloque Nacionalista Galego, no que se debateu sobre a situación actual das actuacións incluídas na EDUSI Impulsa Ames e da previsión do goberno municipal para asumir o importe de cofinanciamento non executado a 31 de decembro de 2023. Está previsto certificar un 73% do total das actuacións previstas inicialmente por valor de 4.553.287,52 euros. Quedaría sen executar o 27% que ascendería a unha contía de 1.696.712,49 euros. Ademais, o goberno municipal comprometeuse a rematar o cento multifuncional do Milladoiro e a poñer en marcha un sistema de transporte municipal sostible entre Bertamiráns e O Milladoiro. Podes ver a gravación do pleno na canle de Youtube do Concello de Ames.

Eventos del departamento

Este xoves, día 27, o Concello de Ames celebrará o pleno ordinario correspondente ao mes de xullo.

Este sábado, 15 de xuño, celébrase o primeiro pleno do mandato 2019-2023 no que se desenvolverá o acto de investidura. O pleno de constitución da nova Corporación desenvolverase dende as 12:00 horas no auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns. Os concelleiros e concelleiras prometerán o seu cargo e será elixido o alcalde. Os 21 concelleiros/as terán que facer unha votación nominal na que cada edil terá que votar por algún dos candidatos á Alcaldía.

A Casa do Concello acolle a xuntanza de portavoces a partir das 14.00h este xoves, 11 de xullo.