Solapas principales

Comisions informativa

As comisións dependen do Pleno Municipal e están constituídas por unha serie de membros que designan os grupos políticos en proporción ao número de concelleiros que cada un deles ten no Pleno.

Funciones: 

A funcións das comisións concéntranse no estudo, informe e consulta dos temas que se someten ao Pleno, o seguimento da xestión do alcalde e do seu equipo de goberno e a xestión de todas aquelas funcións que o Pleno lle delegue directamente.

Existen cinco comisións informativas que están compostas polos seguintes concelleiros e concelleiras:

Comisión informativa permanente de Economía e Facenda, Promoción Económica, Comercio e Especial de Contas.
Comisión informativa permanente de Educación, Cultura, Patrimonio, Deporte, Voluntariado e Participación Veciñal
Comisión informativa permanente de Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas, Parques e Xardíns, Transporte, Mobilidade e Medio Ambiente.
Comisión informativa permanente de Persoal, Servizos, Reforma Administrativa, Comunicación, Transparencia e Seguridade Cidadá.
Comisión informativa permanente de Servizos Sociais, Emprego, Sanidade, igualdade e Mocidade.

Actas comisions informativas

Datos Documento adjunto
2018 Descargar actas
2017 Descargar actas
2016 Descargar actas
2015 Descargar actas
2014 Descargar actas
2013 Descargar actas