Pestanas principais

Comisións informativas

As comisións dependen do Pleno Municipal e están constituídas por unha serie de membros que designan os grupos políticos en proporción ao número de concelleiros/as que cada un deles ten no Pleno.

Funcións: 

As funcións das comisións céntranse no estudo, informe e consulta dos temas que se someten ao Pleno, o seguimento da xestión do alcalde e do seu equipo de goberno e a xestión de todas aquelas funcións que o Pleno lle delegue directamente.

Existen cinco comisións informativas que están compostas polos seguintes concelleiros e concelleiras:

Comisións Informativas Permanentes:
Descargar PDF

Actas comisións informativas