Actualidad

Por ejemplo, 26-10-2020
Por ejemplo, 26-10-2020
Viernes, 09 de octubre de 2020
Cartel orzamentos participativos.

O Concello de Ames, a través da Concellaría de Economía e Facenda e da Concellaría de Participación Veciñal, informa de que se amplía o prazo para presentar propostas ao proceso de Orzamentos Participativos 2020. Dita ampliación realízase debido ao atraso que houbo no inicio do curso escolar en secundaria. O próximo mércores, 14 de outubro, está prevista unha xuntanza coas directoras do IES de Ames (en Bertamiráns) e do IES do Milladoiro. O obxectivo é establecer unha toma de contacto e presentar a iniciativa para establecer as canles de información coa mocidade amesá. O Goberno municipal quere realizar un traballo conxunto cos centros educativos de secundaria, para dar a coñecer esta iniciativa e implicar á mocidade a que presente propostas. Tamén se iniciaron os contactos coas asociacións culturais, sociais, veciñais e  deportivas rexistradas en Ames, enviándolles a información e animándoas a participar nesta iniciativa. Presenta a túa proposta a través dun formulario web, por teléfono 674 805 085, enviando a ficha de propostas por correo electrónico ao enderezo opames2020@cidadania.coop, ou de xeito presencial.

Miércoles, 07 de octubre de 2020
Imaxe do Portal da Transparencia do web municipal

O Concello de Ames vén de ampliar a información dispoñible no Portal da Transparencia do web municipal cun novo apartado onde se pode consultar a información tributaria, que recolle o calendario fiscal do exercicio 2020, información sobre aprazamentos  e fraccionamento de impostos e taxas, e mailo sistema especial de pagamento fraccionado do IBI en 2 prazos). Estas medidas enmárcanse dentro das medidas tributarias adoptadas polo Concello de Ames debido á crise sanitaria e económica derivada da Covid-19. Este traballo únese ao feito no pasado mes de maio para mellorar a organización da información dos apartados de Normativa municipal, Consulta pública e Información orzamentaria.

Lunes, 28 de septiembre de 2020
O Concello de Ames pecha o exercicio 2019 cun superávit de 1.270.000 euros e un remanente de tesourería de 9.250.000 euros

A concelleira de Economía e Facenda, Genma Otero, deu conta no Pleno ordinario de setembro, celebrado este pasado xoves 24 de setembro, do decreto de aprobación da liquidación do 2019. O Concello de Ames pecha o exercicio 2019 cun superávit de 1.270.000 euros e un remanente de tesourería de 9.250.000 euros, medrando ano tras ano as cifras de execución orzamentaria acadando a cifra de obrigas recoñecidas (gastos) os 23.130.000 euros e a cifra de dereitos recoñecidos netos (ingresos) de 24.520.000 euros, cun resultado orzamentario axustado de 2.400.000 euros, continuando o Orzamento na senda de equilibrio, solvencia e estabilidade orzamentaria.

Sábado, 12 de septiembre de 2020
Calendario das xuntazas para os Orzamentos Participativos de 2020

Ao longo da vindeira semana celebraranse asembleas de presentación de propostas nos diferentes locais sociais. As xuntanzas terá unha duración de aproximadamente 1 hora. Atenderase individualmente a cada veciño/a que irán entrando de xeito graduado. Será obrigatorio o uso de máscara. Porase a dispor en cada entrada xel hidroalcohólico e garantiranse en todo momento asas medidas de seguridade e distanciamento.

Viernes, 14 de agosto de 2020
Calendario das xuntazas para os Orzamentos Participativos de 2020

Até o día 15 de outubro está aberto o prazo de presentación de propostas dos Orzamentos Participativos do 2020. Destinaranse 200.000 euros que se investirán no rural, nas áreas de mocidade, muller, cultura e medio ambiente. O goberno municipal propón á veciñanza que faga achegas e decida o gasto en  actividades  e investimentos escollidos a través deste proceso. As actuacións resultantes desenvolveranse ao longo do ano 2021. As propostas poderanse presentar na plataforma en liña  que o Concello habilitou para facilitar a entrega de propostas, en vista das circunstancias actuais derivadas da crise sanitaria da COVID-19. Tamén poderá recollerse a ficha de propostas e enviar a proposta por correo electrónico ao enderezo opames2020@cidadania.coop, ou entregalas nas dependencias municipais.

Viernes, 22 de mayo de 2020
Impostos Portada

A Concellaría de Economía e Facenda segue a traballar no Plan de Medidas Tributarias COVID-19  poñendo en marcha de mecanismos que faciliten, na situación actual de estado de alarma, o pago de impostos e taxas, como son ademáis da ampliación de prazos de pago en voluntaria, medidas que faciliten o aprazamentos e fraccionamentos dos pagos. Precisamente, unha das últimas medidas tributarias que ven de lanzar o Departamento Económico é a relativa aos aprazamentos ou fraccionamentos das débedas, tanto en impostos e taxas delegadas na Deputación da Coruña, como as xestionadas directamente polo Concello de Ames. En ambos casos, haberá que solicitalo antes da data de cargo, no caso dos recibos domiciliados, e antes da data da fin da voluntaria, no caso dos recibos non domiciliados.

Miércoles, 20 de mayo de 2020
Calendario fiscal do Concello de Ames para 2020

A veciñanza amesá pode acceder xa ao novo Calendario fiscal do Concello de Ames para o 2020, onde se recollen ampliacións dos períodos de voluntaria para o pago dos recibos de impostos que máis gravan á cidadanía e empresas coma é o caso do IBI, IAE, IVTM, e indícanse as datas de cargo dos recibos domiciliados, o período voluntario de pago dos recibos non domiciliados e as datas de cargo do recibo domiciliado do IBI mediante o sistema de fraccionamento en dous prazos. Tamén van detalladas as datas para as diferentes taxas e prezos públicos do Concello. A Concellaría de Economía e Facenda incluíu neste novo calendario fiscal as medidas tributarias que se foron tomando atendendo á situación excepcional provocada pola crise da Covid-19, polo que podería sufrir modificacións atendendo a esa excepcionalidade, coa fin de adaptarse a novas necesidades que vaian xurdindo.

Sábado, 16 de mayo de 2020
Impostos Portada

Desde que se declarou o estado de alarma, derivado da crise sanitaria da Covid-19, a Concellaría de Economía e Facenda estivo a traballar para artellar mecanismos para poder facilitar o pago dos impostos e taxas, como a ampliación de prazos de pago en voluntaria, facilidades de aprazamentos e fraccionamentos de pagos, ou a calendarización dos mesmos, esperando poder aliviar as cargas das familias e empresas. Desta volta, o departamento de Economía lanza a información das novas medidas tributarias relativas ao calendario fiscal do Concello de Ames, mellora nas condicións dos aprazamentos e/ou fraccionamento de débedas, ampliacións de prazos de pago dos recibos, e a ampliación de prazos para acollerse ao Sistema especial voluntario de pagamento fraccionado do IBI.

Sábado, 25 de abril de 2020
O Concello solicitou a ampliación do prazo para o pagamento do IBI, IVTM e IAE

O Concello de Ames, a través da Concellaría de Economía e Facenda, solicitoulle á Deputación da Coruña a ampliación do prazo para solicitar o acollemento da veciñanza amesá ao sistema especial voluntario de pago fraccionado do IBI en dous prazos sen custo. A Deputación aceptou dita solicitude, polo que se amplía ata finais do mes de xuño a posibilidade de poder solicitar e acollerse a este sistema, e pospóñense os prazos dos pagos parciais podendo pagar a metade do recibo do IBI (primeiro pago) o 30 de xullo, e a outra metade (segundo pago) o 20 de outubro, sen ningún tipo de xuro nin custe adicional. Ademais, tamén se ampliarán os prazos previstos para a posta ao cobro en período voluntario en relación ao IBI, IVTM e IAE para este ano 2020.

Viernes, 24 de abril de 2020
concello

O Concello de Ames ven de ampliar novamente, mediante decreto da alcaldía, o período voluntario de ingreso das liquidacións tributarias e de ingresos de dereito público practicadas pola administración local, con vencemento o 20 de marzo, o 5 de abril, ou o 20 de abril, ata o 30 de maio de 2020, acolléndose ao  Real Decreto Lei 15/2020. Asemade, amplíase tamén ata a mesma data o período voluntario de ingreso de diferentes taxas e prezos públicos municipais. Este é a segunda ampliación que se recolle dos períodos voluntarios dos recibos non domiciliados en circulación, ampliando novamente un mes máis, do 30 de abril ao 30 de maio. Ao pé desta nova podes consultar o novo Decreto de modificación de medidas extraordinarias en materia tributaria e nos ingresos de dereito público como consecuencia do estado de alarma motivado polo Covid-19.