Solapas principales

Convocatoria do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de axudante de servizos varios-auxiliar notificador/a do Concello de Ames

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre a convocatoria do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de axudante de servizos varios-auxiliar notificador/a do Concello de Ames. Accedendo a esta convocatoria poderás consultar a proposta de nomeamento do axudante de servizos varios-auxiliar notificador e malia bolsa de traballo temporal.

Fecha publicación: 
Viernes, 18 septiembre, 2020
Periodo Inscrición: 
De Jueves, 5 Noviembre, 2020 hasta Miércoles, 2 Diciembre, 2020
Información adicional: 

 

Fases del proceso: 
22/04/2021
Proposta de nomeamento dun axudante de servizos varios-auxiliar notificador do Concello de Ames
12/04/2021
Resultados da segunda parte do segundo exercicio da proba de oposición do proceso selectivo de axudante de servizos varios-auxiliar notificador
06/04/2021
Resólvense as alegacións sobre o exercicio tipo test e convocase aos que superaron dita proba para a realización do seguinte exercicio
26/03/2021
Resultados do exercicio tipo test do proceso selectivo de axudante de servizos varios-auxiliar notificador
26/03/2021
Exame e plantilla de respostas da primeira parte do segundo exercicio correspondente ao proceso selectivo para a cobertura dunha praza de axudante de servizos varios-auxiliar notificador/a
18/03/2021
Resultado da proba de coñecemento da lingua galega e convocatoria para a proba tipo test da fase de oposición do proceso selectivo para a selección e nomeamento dun axudante de servizos varios-auxiliar notificador do Concello de Ames
11/03/2021
Resolución de alegacións da fase de concurso do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de axudante de servizos varios-auxiliar notificador/a e convocatoria da proba de coñecemento da lingua galega
26/02/2021
Resultado da fase de concurso do proceso selectivo para a selección e nomeamento dun/dunha axudante de servizos varios-auxiliar notificador/a
02/02/2021
Modificación do tribunal encargado de xulgar o proceso selectivo para a selección e nomeamento dun/ha axudante de servizos varios-auxiliar notificador
01/02/2021
Modificación do decreto de aprobación da lista definitiva de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a cobertura dunha praza de axudante de servizos varios-auxiliar notificador/a (publicación no BOP)
28/01/2021
Modificación do decreto de aprobación da lista definitiva de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a cobertura dunha praza de axudante de servizos varios-auxiliar notificador/a
21/01/2021
Lista definitiva de persoas admitidas no proceso selectivo de auxiliar notificador
21/12/2020
Lista provisional de persoas admitidas no proceso selectivo de auxiliar notificador
18/09/2020
Convocatoria do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de axudante de servizos varios-auxiliar notificador/a do Concello de Ames