Solapas principales

Resólvense as alegacións sobre o exercicio tipo test e convocase aos que superaron dita proba para a realización do seguinte exercicio