Información orzamentaria 2018

O Pleno do Concello de Ames, na sesión extraordinaria celebrada o 26/04/2018, aprobou con carácter definitivo o Orzamento Xeral do Concello durante o exercicio do ano 2018, que se publicou no Boletín Oficial da Provincia da Coruña con data do 1/6/2018.