Economía e orzamentos 2019

O Pleno do Concello de Ames, na sesión extraordinaria celebrada o 18/03/2019, aprobou con carácter definitivo o Orzamento Xeral do Concello durante o exercicio do ano 2019, que se publicou no Boletín Oficial da Provincia da Coruña con data do 15 de abril de 2019.