Procesos selectivos en desarrollo

23/06/2022

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre o anuncio coas notas definitivas e coa data do desempate do proceso selectivo de PSX de escolas infantís municipais do Concello de Ames.

23/06/2022

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre o anuncio da data do terceiro exercicio da fase de oposición e da resolución das alegacións presentadas á valoración de méritos e ao segundo exercicio da fase oposición do proceso selectivo de arquitecto/a funcionario/a de carreira contida na oferta de emprego público de 2018.

20/06/2022

O departamento de Persoal do Concello de Ames publica as bases do proceso selectivo para a selección de tres persoas (peón/peoa forestal, capataz e auxiliar administrativo/a) para a brigada de prevención de lumes forestais no concello de Ames (APROL RURAL 2022).

15/06/2022

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre o resultado da fase de concurso do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de traballo de arquitectos/as técnicos/as do Concello de Ames.

25/03/2022

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre a aprobación da lista definitiva de admitidos/as, tribunal e data de exame no proceso selectivo para a selección e a contratación de tres peóns / peoas de obras públicas, como persoal laboral temporal, para o departamento de Obras e Servizos Básicos. As bases de dito proceso selectivo saíron publicadas o martes 22 de marzo de 2022, no Boletín Oficial da Provincia (BOP).

25/03/2022

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre a aprobación da lista definitiva de admitidos/as, tribunal e data de exame no proceso selectivo para a selección e a contratación dun peón/dunha peoa de horticultura e xardinaría, como persoal laboral temporal, para o departamento de Medio Ambiente. As bases de dito proceso selectivo saíron publicadas o martes 22 de marzo de 2022, no Boletín Oficial da Provincia (BOP).

22/03/2022

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre o proceso selectivo para a selección e a contratación dun / dunha axente local de innovación, como persoal laboral temporal na modalidade de obra ou servizo, para a execución do programa Innova Ames. As bases de dito proceso selectivo saíron publicadas o venres 11 de marzo de 2022, no Boletín Oficial da Provincia (BOP).

14/03/2022

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre a publicación do anuncio das bases e da convocatoria para a provisión, por comisión de servizo, de dous postos de Policía Local do Concello de Ames.

15/02/2022

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, fai pública a convocatoria para a realización do segundo suposto do segundo exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para a selección e nomeamento, como funcionario/a interino/a ata cobertura de vacante, dun/dunha técnico/a de secretaría pertencente á escala de administración, subescala técnica, clase superior, subgrupo A1, do Concello de Ames.

10/11/2021

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre a creación dunha bolsa de arquitectos/as técnicos/as do Concello de Ames. Accede e consulta o decreto de creación de dita bolsa.