Procesos selectivos en desenvolvemento

26/02/2021

O departamento de Persoal informa sobre a convocatoria do proceso para a selección e nomeamento como funcionario/a interino/a por programa dun/dunha técnico/a de contratación (contratación vinculada á EDUSI Impulsa Ames). Consulta a lista provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo.

26/02/2021

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre a convocatoria do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de axudante de servizos varios-auxiliar notificador/a do Concello de Ames. O prazo de presentación de solicitudes está aberto dende o 5 de novembro ata o 2 de decembro de 2020 (incluído). Accedendo a esta convocatoria poderás descargar o impreso de solicitude de participación en dito proceso, unha carpeta do temario específico, a lista definitiva de persoas admitidas, o tribunal encargado de xulgar o proceso e mailo resultado da fase de concurso.

23/02/2021

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre a convocatoria do proceso selectivo para a selección e nomeamento dun/dunha responsable da Aula da Natureza do Concello de Ames. Consulta a listaxe definitiva de admitidos e excluídos no proceso selectivo.

16/02/2021

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre a lista provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo para selección e contratación de dous peóns para a formación dunha brigada de xestión e repoboación forestal. Accedendo a esta convocatoria poderás descargar as bases da convocatoria, a lista definitiva de admitidos e excluídos no proceso selectivo e maila designación do tribunal.

16/02/2021

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre a lista provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a selección e contratación dun-dunha responsable para a formación dunha brigada de xestión e repoboación forestal do Concello de Ames. O prazo para a subsanación de solicitudes é de 10 días. Accedendo a esta convocatoria poderás descargar as bases da convocatoria, a listaxe definitiva de admitidos e excluídos no proceso selectivo, e maila designación do tribunal.

10/02/2021

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, fai público  o resultado da fase de concurso do procesos selectivo para a creación dunha bolsa de arquitectos técnicos do Concello de Ames. Os/as aspirantes teñen ata o día 4 de decembro, inclusive, para formular alegacións sobre a baremación. Consulta a resolución das alegacións presentadas ao resultado da fase de concurso do proceso selectivo.

04/01/2021

O Concello de Ames, a través do departamento de Promoción Económica, informa de que na Xunta de Goberno Local do 20 de novembro de 2020 aprobáronse as bases para a selección e contratación do persoal para o obradoiro de emprego “ForestaAmes-Brión”. Para poder participar neste obradoiro de emprego hai que estar dado de alta como demandante de emprego. A selección dos 20 alumnos/as – traballadores/as faina directamente o Servizo Público de Emprego de Galicia. Consulta as bases e mailos resultados do proceso para a selección do persoal directivo, docente, administrativo e alumnado-traballador.

23/09/2020

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre a valoración dos méritos dos candidatos do proceso selectivo para a cobertura de catro postos singularizados reservados a funcionarios polo procedemento de concurso de méritos e sobre a proposta de adxudicación.