Procesos selectivos en desenvolvemento

30/11/2023

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, fai público o anuncio coa data do terceiro exercicio do proceso selectivo para a cobertura en propiedade dunha praza de arquitecto/a técnico funcionario/a de carreira, que figura como vacante e ten sido obxecto de inclusión para quenda libre ao abeiro da taxa de reposición de efectivos na oferta de emprego público correspondente ao ano 2022. As bases de dito proceso saíron publicadas o xoves 11 de maio de 2023, no Boletín Oficial da Provincia (BOP).

30/11/2023

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, fai público os anuncios publicados no BOP sobre o nomeamento de persoal funcionario de carreira de vinte prazas: unha praza de auxiliar de arquivo, unha praza de responsable da brigada de obras e servizos básicos, e dezaoito prazas de auxiliares administrativos.

24/11/2023

O Concello de Ames vén de poñer en marcha unha nova edición do obradoiro de emprego Renova. Os obradoiros duais de emprego son programas públicos de formación e emprego nos que os traballadores/as desempregados/as participantes reciben cualificación profesional ao mesmo tempo que desenvolven un traballo produtivo en actividades de utilidade pública ou interese social. Este obradoiro está sufragado a través dunha subvención de 531.046,20 euros, concedida aos Concellos de Ames e Brión por parte da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, da Xunta de Galicia, para o financiamento dos custos de formación profesional para o emprego. O obradoiro de emprego dual Renova VI terá unha duración de 12 meses e formará a 20 alumnos/as traballadores/as.

30/05/2023

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, fai público o anuncio do nomeamento de funcionarios/as de carreira por promoción interna de tres prazas de administrativo/a, contida na oferta de emprego público 2021 do Concello de Ames. 

11/05/2023

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre a convocatoria dun proceso selectivo para a cobertura dunha praza de oficial de obras e servizos básicos, que ten sido obxecto de inclusión na oferta de emprego público correspondente ao ano 2023. As bases de dito proceso saíron publicadas o xoves 11 de maio de 2023, no Boletín Oficial da Provincia (BOP). 

04/05/2023

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, fai público o anuncio sobre a creación da lista de agarda do proceso selectivo de mestres/as de educación infantil das escolas infantís municipais do Concello de Ames.

17/03/2023

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre o nomeamento dun/unha Axente Local de Innovación como funcionario interino para a execución do programa de carácter temporal "Innova Ames II". As bases de dito proceso selectivo saíron publicadas o venres 17 de febreiro de 2023, no Boletín Oficial da Provincia (BOP). 

28/09/2022

O Concello de Ames vén de poñer en marcha unha nova edición do obradoiro de emprego Renova V. O Renova V é un programa mixto de emprego e formación dirixido a mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas, subvencionado pola Consellería de Emprego e Igualdade, e promovido polo Concello de Ames conveniado co Concello de Brión. O obradoiro terá unha duración de 12 meses e formará a 20 alumnos/as traballadores/as.

01/07/2022

O Concello de Ames vén de poñer en marcha unha nova edición do obradoiro de emprego Renova IV. O Renova IV é un programa mixto de emprego e formación dirixido a mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas, subvencionado pola Consellería de Emprego e Igualdade e cofinanciado polo Ministerio de Trabajo y Economía Social, e promovido polo Concello de Ames conveniado co concello de Brión. O obradoiro terá unha duración de 9 meses e formará a 20 alumnos/as traballadores/as.

25/03/2022

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre a aprobación da lista definitiva de admitidos/as, tribunal e data de exame no proceso selectivo para a selección e a contratación de tres peóns / peoas de obras públicas, como persoal laboral temporal, para o departamento de Obras e Servizos Básicos. As bases de dito proceso selectivo saíron publicadas o martes 22 de marzo de 2022, no Boletín Oficial da Provincia (BOP).