Procesos selectivos en desenvolvemento

19/07/2019

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, fai público o decreto de nomeamento do asesor do tribunal para a proba de competencia en lingua galega na convocatoria do proceso selectivo para a selección e nomeamento como funcionario/a interino/a ata a cobertura de vacante, dun/dunha técnico de educación, pertencente a escala de administración xeral, subescala técnica, clase superior, subgrupo A1.

13/05/2019

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, fai público o anuncio co resultado final do proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun enxeñeiro técnico forestal e un capataz para a brigada de prevención de lumes forestais do Concello de Ames a través do programa de fomento do emprego do medio rural, APROL RURAL, da Consellería de Economía, Emprego e Industria correspondente ao expediente TR351G2019/000064-1-1.