Solapas principales

Convocatoria do proceso selectivo para a selección e nomeamento como funcionario/a interino/a ata a cobertura de vacante dun/dunha técnico de educación

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, fai público o resultado do segundo exercicio e proposta final do tribunal do proceso selectivo para a selección e nomeamento como funcionario/a interino/a ata cobertura de vacante, dun/dunha técnico/a de educación, pertencente a escala de administración xeral, subescala técnica, clase superior, subgrupo A1(Boletín Oficial da Provincia número 92 de 16 de maio de 2019).

Fecha publicación: 
Jueves, 16 mayo, 2019
Periodo Inscrición: 
De Jueves, 16 Mayo, 2019 hasta Lunes, 3 Junio, 2019
Fases del proceso: 
22/11/2021
Anuncio de creación dunha bolsa de traballo de Técnicos e Técnicas de Educación
27/09/2019
Resultado do segundo exercicio e proposta final do proceso selectivo para a selección e nomeamento como funcionario/a interino/a dun/dunha técnico/a de educación
26/09/2019
Anuncio do proceso selectivo para a selección e nomeamento como funcionario interino ata a cobertura de vacante dun técnico de educación
26/09/2019
Acta do proceso selectivo para a selección e nomeamento como funcionario/a interino/a, ata a cobertura de vacante, dun/dunha técnico de educación
13/09/2019
Resultado do primeiro exame do proceso de selección dun dunha técnico de educación
13/09/2019
Plantilla definitiva coas respostas correctas do primeiro exame do proceso de selección dun/dunha técnico/a de educación
03/09/2019
Fixación da data da corrección do primeiro exercicio do proceso selectivo para a selección e nomeamento como funcionario/a interino/a ata a cobertura de vacante, dun/dunha técnico de educación
30/08/2019
Plantilla coas respostas do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo de Técnicoa de Educación
24/07/2019
Resultado da proba de galego do proceso selectivo para a selección e nomeamento dun/dunha técnico de educación e convocatoria do primeiro exame da fase de oposición
15/07/2019
Corrección de erros. Aprobación da lista definitiva de admitidos e excluídos
15/07/2019
Acta de constitución do tribunal e fixación de data da proba de competencia en lingua galega
10/07/2019
Dilixencia de corrección de erros
10/07/2019
Lista de admitidos e excluídos no proceso