Economía e orzamentos 2021

O Pleno do Concello de Ames, na sesión extraordinaria e urxente celebrada o 20 de abril de 2021, aprobou con carácter definitivo o Orzamento Xeral do Concello para o exercicio 2021, que se publicou no Boletín Oficial da Provincia da Coruña o 27 de abril de 2021.