Pestanas principais

Escola infantil municipal O Bosque de Bertamiráns. Primeiro Ciclo de Educación Infantil ( 0-3 )

  • Obxectivo principal e pequena descrición: Estimular o desenvolvemento de todas as capacidades humanas (físicas,  afectivas, intelectuais e sociais)  do neno/a, nos  seus  primeiros anos de vida sen esquecer a parte asistencial establecida  para este tramo de idade.
  • Persoas destinatarias : Son susceptibles de seren admitidos todas as nenas e nenos que teñan entre tres meses e tres anos, sempre e cando cumpran os tres anos antes do 31 de decembro do ano no que se matriculan.