Pestanas principais

Carmen Porto Rey

Carmen Porto Rey
Designacion: 
Concelleiros/as
Biografía: 

 

Correo electrónico:

 

Funcións: 
Xestiona as áreas de educación; servizos educativos complementarios e de conciliación; e mocidade.
Retribucións: 

Dedicación parcial: 26.250 euros brutos ao ano (sen incluír Seguridad Social).