Concelleiros e concelleiras

Alcalde
PSdeG-PSOE
Primeira Tenente de Alcalde
CP
Segundo Tenente de Alcalde
BNG
Terceiro Tenente de Alcalde
PSdeG-PSOE
Cuarta Tenente de Alcalde
CP
Quinta Tenente de Alcalde
BNG
Sexta Tenente de Alcalde
PSdeG-PSOE
Concelleira
PSdeG-PSOE
Concelleira
PP
Concelleira
ICAN
Concelleiro
ICAN
Concelleiro
ICAN
Concelleiro
PXA