Concelleiros e concelleiras

Cargos de representación:
Descargar PDF

Decreto de nomeamento dos/as tenentes/as de alcalde:
Descargar PDF

Alcalde
PSdeG-PSOE
Primeiro Tenente de Alcalde
BNG
Terceira Tenente de Alcalde
CP
Cuarto Tenente de Alcalde
PSdeG-PSOE
Quinta Tenente de Alcalde
PSdeG-PSOE
Sexta Tenente de Alcalde
BNG
Concelleiros/as
PSdeG-PSOE
Concelleiros/as
PSdeG-PSOE
Concelleiros/as
PSdeG-PSOE
Concelleiros/as
PSdeG-PSOE
Concelleiros/as
PP
Concelleiros/as
PP
Concelleiros/as
PP
Concelleiros/as
PP
Concelleiros/as
PP
Concelleiros/as
BNG
Concelleiros/as
CP
Concelleiros/as
AN
Concelleiros/as
Cs
Concelleiros/as