Solapas principales

Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo de talado e roza nas franxas de seguridade definidas no Plan para a protección do espazo rural e dos asentamentos de poboación no Concello de Ames