Solapas principales

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por instalacións de postos, espectáculos, en terreo de uso público municipal, así como ambulante (DEROGADA)