Solapas principales

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola entrada de vehículos a través de beirarrúas e carga e descarga de mercadorías de calquera clase