Solapas principales

Aprobación definitiva da modificación da ordenanza número 1 reguladora do prezo público pola utilización do centro deportivo municipal A Telleira