Solapas principales

Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público do Concello de Ames (BOP 8 de maio de 2020)