Solapas principales

Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal 2.5 reguladora do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana