Actas da Xunta de Goberno Local

Año Datos Actas
2019 17/01/2019 Descargar
2019 07/03/2019 Descargar
2019 30/03/2019 Descargar
2019 27/04/2019 Descargar
2019 03/01/2019 Descargar
2019 21/02/2019 Descargar
2019 28/03/2019 Descargar
2019 25/04/2019 Descargar
2019 31/01/2019 Descargar
2019 22/03/2019 Descargar

Actas da Xunta de Goberno Local (2018-2013)

Datos Documento adjunto
2018 Descargar actas
2017 Descargar actas
2016 Descargar actas
2015 Descargar actas
2014 Descargar actas
2013 Descargar actas