Solapas principales

Programas de acción social

  • Programa de acompañamento a persoas maiores e/ou persoas con discapacidade
  • Programa de apoio e acompañamento a usuarios/as con necesidades especiais no transporte adaptado municipal