Solapas principales

Achéganos a túa suxestión ou queixa lingüistica !!!

A través deste formulario podes facer chegar suxestiós ou queixas liógüístcas ao Servizo de Normalización Lingüístca do Concello de Ames. Así que o recibamos, poñerémonos en contacto contigo para indicarche, se fose oportuóo, os pasos a seguir.

Indícanos brevemente a suxestión / queixa lingüistica que desexas formular