Solapas principales

Resultado da proba de galego do proceso selectivo para a selección e nomeamento dun/dunha técnico de educación e convocatoria do primeiro exame da fase de oposición